Minilex - Lakipuhelin

Ennakkopäätös ja muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkopäätös muutoksenhakukeinona on erityislaatuinen. Tätä menettelyä kutsutaan ennakkopäätösmenettelyksi. Menettely koskee valituksen tekemistä käräjäoikeuden tuomiosta tai ratkaisusta suoraan korkeimpaan oikeuteen ohittaen hovioikeuden. Normaalissa valitusmenettelyssä valitus siis tehdään käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja sieltä mahdollisesti korkeimpaan oikeuteen. Ennakkopäätösvalituksella tiukat edellytykset, koska sillä pyritään nopeuttamaan oikeudenkäyntiä asioissa, joissa on ennakkopäätösarvoa.

Ennakkopäätöksiä antaa rikos- ja riita-asioissa korkein oikeus. Tämän lisäksi korkeimmalla oikeudella on muitakin tehtäviä. Muutoksenhakuasteena toimiessaan korkein oikeus on korostetusti prejudikaatti- eli ennakkopäätöstuomioistuin ja siksi tiukkaa valituslupajärjestelmää sovelletaan. Tämä tehtävä on osoitettu korkeimmalle oikeudelle, koska ajatellaan perustuslaissa mainitun muutoksenhaun turvaamisen toteutettavan hovioikeuksien toiminnalla valitustuomioistuimina. Siten korkein oikeus voi keskittyä antamaan oikeutta ohjaavia lain tulkintoja sisältäviä ratkaisuja.

Ennakkopäätös voidaan tehdä lain mukaan hakemalla muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Ennakkopäätösvalitukseen tulee saada muutoksenhakijan vastapuolen suostumus joko suullisesti tai kirjallisesti käräjäoikeudessa. Tämä suostumus voidaan myös peruuttaa ilmoittamalla siitä käräjäoikeudelle tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluessa.

Luvan ennakkopäätösvalitukselle korkein oikeus voi myöntää vain ja ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Mikäli lupaa valitukseen ei myönnetä käräjäoikeuden päätös jää pysyväksi eikä siitä saa enää valittaa hovioikeudelle. Ratkaisusta tulee silloin heti lainvoimainen, joten siitä ei voi enää tehdä valitusta säännönmukaisin keinoin. Mikäli asianosainen on mahdollisesti tyytymätön korkeimman oikeuden päätökseen, ovat ylimääräiset muutoksenhakukeinot vielä mahdollisia mutta näille on asetettu erittäin tiukat edellytykset.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa