Minilex - Lakipuhelin

Asian käsittely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeus on muutoksenhakuinstanssi, jossa käsitellään käräjäoikeudessa käsiteltyjen asioiden valitukset.

Asian käsittely hovioikeudessa alkaa, kun käräjäoikeuden ratkaisusta tehty valitus saapuu hovioikeuteen. Tässä kirjallisessa valmistelussa hovioikeudessa ensin ratkaistaan, myönnetäänkö asialle jatkokäsittelylupaa. Voit lukea lisää jatkokäsittelyluvasta Minilexistä. Mikäli lupapäätös annetaan, asian valmistelu jatkuu. Hovioikeuden esittelijän tehtäviin kuuluvat asian tutkiminen, siihen liittyvän juridiikan selvittäminen, valmistelutoimenpiteistä huolehtiminen sekä esittelymuistion ja päätösehdotuksen valmistelu.

Esittelymuistio on asiakirja, jossa asia selostetaan hovioikeuden jäsenille. Siinä myös analysoidaan asiaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Esittelijä valmistelee oman päätösehdotuksensa asiaan ja voi liittää tuomioon eriävän mielipiteen, mikäli asia ratkaistaan eri tavoin esittelijä on ehdottanut.

Asia voidaan ratkaista suoraan esittelystä, jolloin paikalla on vain hovioikeuden jäseniä. Hovioikeuden peruskokoonpano on kolme jäsentä. Tässä kokoonpanossa tehdään valtaosa ratkaisuista. Vahvennettuun istuntoon kuuluu seitsemän jäsentä, ja sitä käytetään vain asian laajakantoisuuden tai periaatteellisen merkityksen vuoksi. Hovioikeuden kokoonpano voi toimia myös kevennettynä kokoonpanona eräissä vähäisemmissä asioissa. Mikäli asiassa tulee järjestää suullinen pääkäsittely, ratkaistaan asia vasta sen jälkeen. Ratkaistiinpa asia kummassa menettelyssä tahansa, voidaan kirjallisessa valmistelussa pyytää vastauksen täydentämistä valittajalta. Valittajalta ja tämän vastapuolelta voidaan pyytää myös lisäkirjelmää. Lisäkirjelmää tulisi pyytää vain kerran.

Jos asiassa pidetään pääkäsittely, asia tulee valmistella niin, että sen käsittely pääkäsittelyssä on mahdollisimman yhtäjaksoinen. Valmistelu on kuitenkin monesti suppeampaa kuin käräjäoikeudessa, sillä asia on siellä jo kertaalleen käsitelty. Valmistelussa selvitetään asianosaisten vaatimukset ja erimielisyydet sekä käytettävä todistusaineisto. Valmistelussa voidaan järjestää istunto, mikäli se edistää asian valmistelua. Valmistelussa tehtyjen ratkaisujen perusteella hovioikeus kutsuu asianosaiset ja todistajat pääkäsittelyyn. Valmistelusta tulee laatia yhteenveto, joka tosiasiassa laadittaneen lähinnä asioissa, joissa on järjestetty valmistelun istunto.

Asia etenee pääkäsittelyssä siten, että ensin tuomioistuimen tulee selostaa käräjäoikeuden ratkaisu ja se, mihin valmistelussa on päädytty. Tämän jälkeen asianosaisilta kysellään, vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen heidän kantaansa. Asianosaisille annetaan tilaisuus perustella vaatimuksensa (alkupuheenvuoro). Sen jälkeen otetaan vastaan kirjallinen ja suullinen todistelu. Kaikki asianosaiset saavat lausua jokaisesta esitetystä todisteesta sekä suullisesta todistuskertomuksesta. Pääkäsittely päättyy asianosaisten loppulausuntoihin.

Hovioikeuden ratkaisu julistetaan päätösneuvottelun päätyttyä tai annetaan hovioikeuden kansliassa. Julistettu ratkaisu päivätään julistamispäivälle ja kansliassa annettu ratkaisu sille päivälle, jona se on asianosaisten saatavissa. Tuomio ja lopullinen päätös on annettava 30 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä. Jos ratkaisua ei voida erityisestä syystä antaa sanotussa määräajassa, se on annettava niin pian kuin mahdollista. Päätösneuvottelu on kuitenkin pidettävä heti pääkäsittelyn päätyttyä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa