Minilex - Lakipuhelin

Takaus määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus on sitoumus, jolla henkilö velvoittautuu vastaamaan velkojalle toiselle henkilölle myönnetystä velasta eli ns. päävelasta. Takaaja sitoutuu näin maksamaan velan velkojalle, mikäli velallinen ei syystä tai toisesta kykene suorittamaan maksua. Takaussuhteeseen liittyy aina kolme osapuolta: velkoja, velallinen ja takaaja. Velkojan kannalta takaus on edullinen järjestely, sillä se turvaa velan takaisinmaksun, vaikka velallinen osoittautuisi maksukyvyttömäksi. Velallinen puolestaan hyötyy takauksesta, koska ilman sitä esimerkiksi nuorilla ja vähävaraisilla voi olla vaikeuksia saada luottoa tai lainaa. Takaajalle sen sijaan sitoumuksesta ei juuri ole etua, ja pahimmillaan velan takaaminen voi aiheuttaa merkittäviä maksurasitteita. Siksi takaussitoumuksen antavan olisi syytä perehtyä huolella siihen, mitä velan takaaminen käytännössä tarkoittaa.

Takauksia on erilaisia, ja niitä voidaan jakaa eri tyyppeihin. Yksi keskeinen takauksen muoto on yksityistakaus, jossa yksityishenkilö antaa takaussitoumuksen ammattimaiselle luotonantajalle. Yksityistakaajan asemaa suojataan lailla takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Takaajan aseman kannalta keskeinen erottelu tehdään toissijaisen ja omavelkaisen takauksen välillä. Takaus on periaatteessa toissijainen, ellei toisin sovita, mikä tarkoittaa, että maksua peritään takaajalta vain, jos velallinen on todettu maksukyvyttömäksi. Käytännössä suurin osa takauksista annetaan kuitenkin omavelkaisina, jolloin takaaja vastaa velasta kuin velallinen itse. Tämä merkitsee, että velkoja voi vaatia maksua suoraan takaajalta, vaikkei velallinen itse olisikaan maksukyvytön. Takaajan asemaa parantaa kuitenkin se, että takaajan oikeuksista ja luotonantajan velvollisuuksista on säädetty tarkasti laissa.

Ennen takaussitoumuksen tekemistä luotonantajan on lain mukaan kerrottava takaajalle kaikki sellaiset takaussitoumusta ja velallisen maksukykyä koskevat olennaiset seikat. Takaajalla itsellään on takaussuhteen aikana oikeus saada luotonantajalta pyynnöstä tietoja velkasuhteesta ja velallisen maksukyvystä. Jos luotonantaja laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa takaajaa kohtaan, takaussitoumusta voidaan sovitella takaajan hyväksi.

Takaussitoumuksen sidonnaisuus päävelkaan näkyy erityisesti siinä, miten päävelkasuhteessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat takaussuhteeseen. Jos päävelka lakkaa, myös takausvastuu päättyy. Jos päävelka ei ole vielä erääntynyt, takaajalla ei myöskään ole vielä maksuvelvollisuutta. Päävelkasuhteessa tapahtuvat muutokset eivät sido takaajaa ilman tämän hyväksyntää, jos muutokset vaikuttavat olennaisesti takaajan asemaan.

Takaajan on tärkeä tiedostaa, että vaikka hän joutuisikin maksamaan velallisen sijasta päävelan luotonantajalle, tämä ei tarkoita, että velalliselle itselleen aiheutuisi tilanteesta hyötyä takaajan kustannuksella. Takaajalle syntyy tässä tapauksessa takautumisoikeus velallista kohtaan. Takautumisoikeus mahdollistaa sen, että takaajalla on oikeus vaatia luotonantajalta suorittamaansa maksua takaisin velalliselta. Tarkempia tietoja takautumisoikeudesta ja takaajan oikeuksista yleisesti kannattaa tiedustella esimerkiksi kokeneelta lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]