Minilex - Lakipuhelin

Takauksen muodot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus on sitoumus toisen henkilön velasta

Takauksella tarkoitetaan takaajaksi nimitettävän henkilön antamaa sitoumusta, jolla hän velvoittautuu vastaamaan velkojalle toisen henkilön velasta, eli ns. päävelasta. Jos siis varsinainen velallinen ei maksa velkaansa sovittuna ajankohtana, velkoja saa ryhtyä vaatimaan maksua takaajalta. Takauksella on useita eri muotoja riippuen siitä, mihin takaaja antamallaan sitoumuksella lupautuu. Kaikille muodoille on kuitenkin yhteistä se, että takaukseen liittyy aina kolmitahoinen asetelma velkojan, velallisen ja takaajan välillä.

Tärkeimmät jaottelut eri takausmuotojen välillä tehdään yksityishenkilön antaman takauksen ja muiden takausten välillä sekä toisaalta toissijaisen ja omavelkaisen takauksen välillä. Yksityishenkilön luotonantajalle antama takaus on sikäli erityisasemassa muihin takauksiin nähden, että lainsäädännössä yksityistakaajalle annetaan erityistä suojaa. Laissa esimerkiksi säädetään tarkkaan luotonantajan tietojenantovelvollisuudesta yksityistakaajaan nähden.

Omavelkainen ja toissijainen takaus

Takaajan asemaan vaikuttaa myös olennaisesti se, onko takaus annettu toissijaisena vai omavelkaisena. Takaus on aina lähtökohtaisesti toissijaisesti annettu, ellei muuta ole sovittu. Toissijaisuus tarkoittaa, että velkoja voi vaatia päävelan suoritusta takaajalta vasta, kun päävelka on erääntynyt ja päävelallinen todettu maksukyvyttömäksi.

Omavelkaisessa takauksessa takaaja sen sijaan vastaa päävelasta kuin velallinen itse. Tämä merkitsee sitä, että velkoja voi velan eräännyttyä vaatia maksamattoman velan suorittamista suoraan takaajalta, vaikkei päävelallista olisi todettu varattomaksi. Kannattaa huomata, että vaikka lähtökohtaisesti takaus onkin aina toissijainen, käytännössä lähes kaikki takaukset annetaan omavelkaisina. Omavelkaisesti annettu takaus onkin velkojan kannalta se edullisempi vaihtoehto, sillä hänen ei tarvitse nähdä vaivaa velan perimiseksi päävelalliselta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Täytetakaus ja yleistakaus

Eräitä muita laissa mainittuja takauksen muotoja ovat vielä ns. täytetakaus ja yleistakaus. Täytetakauksessa takaaja sitoutuu maksamaan velkaa ainoastaan siltä osin kuin suoritusta ei saada perityksi velan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Täytetakaus annetaan tyypillisesti esimerkiksi silloin, kun päävelka on myönnetty velalliselle asunnon hankintaa varten ja tämä asunto on päävelan vakuutena. Tällöin velkoja saa vaatia päävelan maksamista takaajalta vasta, kun velan vakuutena ollut omaisuus on myyty. Takaaja vastaa velasta kuitenkin vain siltä osin kuin velkaa on vielä omaisuuden myynnin jälkeen maksamatta.

Yleistakauksessa taas takaaja sitoutuu takaamaan muutakin kuin yksittäisen päävelan. Tyypillisesti takaaja esimerkiksi sitoutuu takaamaan velallisen kaikki takauksen antamisen hetkellä voimassa olleet velat sekä kaikki tälle tämän jälkeen syntyvät velat.

Monta takaajaa samalle velalle

Takaussitoumuksen sisältöön vaikuttaa myös se, onko takaajia yksi vai useampi. Useamman takaajan asetelmassa takaajalle saattaa esimerkiksi syntyä tietyissä tilanteissa ns. takautumisoikeus kanssatakaajiaan kohtaan. Tähän takautumisoikeuteen vaikuttaa kuitenkin se, onko kaikki takaukset annettu samanaikaisesti toisiaan edellyttäen vai onko niistä osa annettu vasta myöhemmin, jolloin takaukset ovat lähtökohtaisesti toisistaan riippumattomia.

Yllä mainitut takauksen muodot ovat kuitenkin vain takaustyypeistä tärkeimmät. Takauksen muotoja onkin vielä lisää eikä niitä kaikkia mainita lainsäädännössä erikseen. Eri takaustyypeistä voit kysyä lisää Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa