Minilex - Lakipuhelin

Takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa takaaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velvoitteesta. Takauksessa on näin aina kyse kolmikantasuhteesta takaajan, velallisen ja velkojan kesken. Takaus koskee ainoastaan päävelkaa, ellei sovita, että takaus koskee myös korkoa tai muita liitännäiskustannuksia.

Takauksesta sovitaan vapaamuotoisessa takaussitoumuksessa, johon kannattaa kirjata selkeästi takauksen syntymistä koskevat ehdot. Takaussitoumus ei ole muotosidonnainen, joten se voidaan antaa joko kirjallisesti tai suullisesti.

Takauksia voidaan ryhmitellä eri tavoin. Näitä ovat muun muassa jako omavelkaiseen ja toissijaiseen takaukseen sekä täytetakaukseen. Muita takauksen muotoja ovat muun muassa jälkitakaus, vastatakaus sekä pankkitakaus. Kaikkien takausten osalta on kuitenkin tehtävä jako yksityistakauksen ja muun takauksen kesken. Yksityistakaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä eli ihmistä. Jos kyseessä ei ole yksityistakaus, puhutaan muusta takauksesta.

Takaajan maksettua erääntyneen päävelan velkojalle, syntyy takaajalle takautumisoikeus velallista kohtaan. Takaajalla on tällöin oikeus periä suorittamansa velan määrä takaisin velalliselta.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa