Minilex - Lakipuhelin

Takausvastuut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja eli takaaja lupautuu vastuuseen kolmannen henkilön eli velallisen velasta. Takaaja on siten vastuussa velallisen velasta, mikäli tämä ei pysty sitä itse maksamaan. Takaajalla on kuitenkin oikeus vaatia korvaus velalliselta, mikäli takaaja on velan joutunut maksamaan.

Takaus on yksi henkilövakuuksista. Siinä velan vakuutena on takaajan koko varallisuus, eikä vain yksilöity osa tämän omaisuudesta. Pääsitoumus määrää takausvastuun laajuuden ja puitteet. Takaukset voidaan jakaa niiden luoteesta riippuen yleis- ja erityistakauksiin. Erityistakauksella takaaja lupautuu vastaamaan velkojalle takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta. Yleistakaus taas koskee muutakin kuin vain yksilöityä päävelkaa. Käytännössä yleistakaus koskee kaikkia tietyn velkojan saatavia sopimuksessa mainitulta velalliselta. Yleistakauksessa on määrättävä takaajan vastuun rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä pääveloista takaaja vastaa. Mikäli näitä määräyksiä ei ole tehty, takaaja vastaa vain sellaisista veloista, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat syntyneet ennen takauksen antamista ja joista takaaja on etukäteen tiennyt. Tulee huomata, että tämä sääntö on pakollinen vain silloin, kun takaaja on yksityishenkilö. Kun takaajana on esimerkiksi yhtiö, ei vastuun ylärajaa ole pakko määrätä. Yhtiön antama yleistakaus voi siten olla sille suuri riski. Yleistakaus voi nimittäin koskea myös tulevaisuudessa syntyviä velkoja. Takaaja voi kuitenkin yleistakauksen voimassaoloaikana määrätä ajankohdan, jonka jälkeen syntyvistä pääveloista hän ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan ilmoitus on saapunut velkojalle, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa.

Jos muuta ei ole sovittu, vastaa takaaja vain velan pääomasta, eikä korosta ja muista liitännäiskustannuksista. Mikäli takaaja vastaa myös liitännäiskustannuksista, on velkojan on ilmoitettava takaajalle velallisen maksuviivästyksestä kuukauden kuluessa viivästyksen alkamisesta. Jos velkoja ilmoittaa viivästyksestä tätä myöhemmin, takaaja vastaa velan korosta, viivästyskorosta tai muusta aikaan sidotusta hyvityksestä vasta ilmoituksen antamis- tai lähettämispäivästä lukien. Kuitenkin, jos velkoja voi osoittaa, että takaaja on muutoin tiennyt maksuviivästyksestä, takaaja vastaa mainitusta hyvityksestä siitä ajankohdasta lukien, jona hän on saanut tiedon tästä viivästyksestä. 

Takaajan vastuu velkojaa kohtaan lakkaa, kun päävelka on suoritettu tai kun se on muuten lakannut. Mikäli velkoja vapauttaa vastuusta velallisen tai jonkun yhteisvastuullisista velallisista, takaajan vastuu lakkaa myös. Jos vastuusta vapauttaminen koskee vain osaa päävelasta tai jos vastuusta vapautettu velallinen vastasi vain osasta päävelkaa, takaajan vastuu lakkaa tältä osin. Takausvastuu voi lakata myös vanhentumisen seurauksena. Takaajan vastuu vanhentuu kolmen vuoden kuluttua päävelan erääntymisestä, jollei sitä ennen ole ryhdytty perintätoimiin. Viimesijainen vanhentumisaika takaussitoumuksilla on kymmenen vuotta, jonka jälkeen velkaa ei voida enää takaajalta periä. Jos takaus on annettu voimassaololtaan määrätyksi ajaksi, velkoja menettää oikeutensa takaajaa kohtaan, jollei hän vaadi takaajalta suoritusta ennen kyseisen määräajan päättymistä.

Laista löytyvä takaussitoumuksia koskevat säännökset ovat pakottavaa lakia vain silloin, kun kyse on yksityisestä henkilöstä. Kun takaaja on muu kuin yksityishenkilö, voidaan lain säännöksistä poiketa sopimuksella, kauppatavalla tai muulla osapuolia sitovalla menetelmällä. Takausvastuun laajuus ja kesto voivat siten jäädä epäselväksi, jolloin ei kannata epäröidä ottaa yhteyttä Minilexin asiantuntijoihin.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]