Minilex - Lakipuhelin

Takauksen ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksen ehdot

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja eli takaaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön eli velallisen velvoitteesta. Velallisen velvoitteella tarkoitetaan päävelkaa. Takauksen ehtona on, että takaaja ottaa vastuun päävelvoitteesta, jos velallinen ei siihen kykene. Jollei takaajan vastuusta ole muuta sovittu, takaus katsotaan annetuksi toissijaisena takauksena. Takaaja vastaa tällöin päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta. 

Takauksen ehdoissa on voitu sopia, että takaus on omavelkainen, jolloin takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Lisäksi takaus on voitu sopia täytetakauksena eli takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin, kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. 

Yksityistakaajalla on oikeus saada takaukseen liittyviä tietoja ennen takauksen antamista ja takaajalla on oikeus pyynnöstä saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja.

Luotonantajan on selvitettävä yksityistakaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen. Lisäksi luotonantajan on selvitettävä ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takauksen ehtojen muuttaminen

Päävelan ehtoja ei voida muuttaa huonommiksi ellei takaaja ole antanut siihen suostumustaan. Päävelan ehtojen huonommaksi muuttaminen ilman takaajan suostumusta ei  ole sitova oikeustoimi.

Takauksen kohtuuttomat ehdot

Kohtuuttoman takauksen ehtoja on mahdollista sovitella. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon takauksen ja koko oikeustoimen sisältö, osapuolten asema sekä olosuhteet ja muut seikat. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa