Minilex - Lakipuhelin

Suullinen takaus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa toinen henkilö suostuu ottamaan vastuun toisen henkilön velvoitteesta. Takaussitoumuksen antanutta henkilöä kutsutaan takaajaksi ja takauksen turvaama velvoite on päävelka. Tavallisesti takaus annetaan rahalainan takaisinmaksuun. Tällöin takaaja voi joutua maksamaan päälainan takaisin korkoineen. Takauksesta säädetään laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta eli niin sanotussa takauslaissa.

Takaus on vapaamuotoinen oikeustoimi, mikä tarkoittaa sitä, että sille ei ole laissa määritelty erityisiä muotovaatimuksia. Näin ollen takaus on periaatteessa mahdollista tehdä suullisesti. Suullinen sopimus on lain mukaan pääsääntöisesti yhtä pätevä kuin kirjallinenkin. Useimmiten takaussitoumus annetaan kuitenkin kirjallisesti, koska kirjallisen todisteen ollessa olemassa, on jälkikäteen mahdollista saada luotettava tieto takaussitoumuksen sisällöstä. Suullisen takaussitoumuksen antamisesta ei usein jää minkäänlaista jälkeä, joten osapuolten on helppo kiistää jokin takaussitoumuksen ehto taikka koko takaussitoumus. Takauksen vapaamuotoisuuden vuoksi osapuolten on kuitenkin mahdollista esimerkiksi täydentää tai muuttaa kirjallista takaussitoumusta suullisella sopimuksella.

Takaussitoumuksen syntymiseen ja tekemiseen liittyviin yksityiskohtiin saat lisää tietoa ottamalla yhteyden lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa