Minilex - Lakipuhelin

Suullinen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus voidaan antaa myös suullisesti

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa toinen henkilö suostuu ottamaan vastuun toisen henkilön velvoitteesta. Takaussitoumuksen antanutta henkilöä kutsutaan takaajaksi ja takauksen turvaama velvoite on päävelka. Tavallisesti takaus annetaan rahalainan takaisinmaksuun. Tällöin takaaja voi joutua maksamaan päälainan takaisin korkoineen. Takauksesta säädetään laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta eli niin sanotussa takauslaissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takaus on vapaamuotoinen oikeustoimi, mikä tarkoittaa sitä, että sille ei ole laissa määritelty erityisiä muotovaatimuksia. Näin ollen takaus on periaatteessa mahdollista tehdä suullisesti. Suullinen sopimus on lain mukaan pääsääntöisesti yhtä pätevä kuin kirjallinenkin. Useimmiten takaussitoumus annetaan kuitenkin kirjallisesti, koska kirjallisen todisteen ollessa olemassa, on jälkikäteen mahdollista saada luotettava tieto takaussitoumuksen sisällöstä. Suullisen takaussitoumuksen antamisesta ei usein jää minkäänlaista jälkeä, joten osapuolten on helppo kiistää jokin takaussitoumuksen ehto taikka koko takaussitoumus. Takauksen vapaamuotoisuuden vuoksi osapuolten on kuitenkin mahdollista esimerkiksi täydentää tai muuttaa kirjallista takaussitoumusta suullisella sopimuksella.

Takaussitoumuksen syntymiseen ja tekemiseen liittyviin yksityiskohtiin saat lisää tietoa ottamalla yhteyden lakimieheen.

Vinkit

- Takaussopimuksen laatiminen kirjallisesti helpottaa mahdollista myöhempää todistelua

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa