Minilex - Lakipuhelin

Takaajan riskit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajalla on riski joutua maksuvelvolliseksi toisen velasta

Takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velvoitteesta. Sitoumuksen antajaa kutsutaan takaajaksi ja velvoitetta, josta sitoumus tehdään päävelaksi. Takauksen antamisen tarkoituksena on se, että velkoja saa maksun velasta, vaikka velallinen itse ei pystyisi tai haluaisi velkaa maksaa.

Takauksen voi antaa toissijaisena takauksena tai omavelkaisena takauksena. Takauksessa takaajalla on aina riski siitä, että hän joutuu maksamaan velallisen ottaman päävelan.

Omavelkainen takaus on ankarampi takaajalle kuin toissijainen takaus

Toissijaisessa takauksessa takaaja joutuu velan maksajaksi, mikäli suoritusta ei saada velalliselta. Toissijaisessa takauksessa velkojan on ensin pyrittävä perimään koko velka velalliselta. Jos velkaa ei kuitenkaan saada perittyä velalliselta esimerkiksi tämän maksukyvyttömyyden vuoksi, velkoja voi periä velan suoritusta takaajalta.

Suoritusta voidaan periä takaajalta siis vain silloin, kun päävelallinen on todettu ulosotossa maksukyvyttömäksi. Toissijainen takaus on takauslain mukaan lähtökohtainen takauksen muoto. Takausta tehtäessä on siis erikseen sovittava, mikäli takaus halutaan tehdä omavelkaisena.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omavelkaisen takauksen tarkoituksena on saada velka maksettua oikea-aikaisesti. Omavelkaisen takauksen ollessa kyseessä velallisen ei tarvitse selvittää velkojalta, onko hän maksukyvytön, vaan heti jos velkoja ei saa suoritusta velalliselta, hän voi vaatia takaajaa maksamaan velan.

Omavelkaisessa takauksessa velallinen on päävelasta vastuussa niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Näin ollen takaaja voi joutua maksuvelvolliseksi milloin vain.

Takaajan riskiä tasapainottaa takaajan takautumisoikeus

Takaajalla on siis aina riski joutua maksamaan koko päävelka, mikäli velallinen ei sitä itse maksa. Takauksen myötä takaajalle syntyy kuitenkin regressioikeus eli takautumisoikeus velallista kohtaan, mikä tarkoittaa sitä, että takaajalla on oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta. Jos velallinen kuitenkin on maksukyvytön, takaajan riskinä on, ettei hän tule saamaan maksamaansa summaa takaisin.

Takaajan riskeistä ja takauksen eri muodoista saat lisää tietoa muista Minilex-artikkeleista tai ottamalla yhteyden lakimieheen.

Varoitukset

- Takaajalla on riski joutua maksuvelvolliseksi takausvelasta

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa