Minilex - Lakipuhelin

Velallisen kuoleman vaikutus takaukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Miten käy velan takaukselle kun velallinen menehtyy ennen kuin velka on tullut maksetuksi?
Velkasuhteet eivät pääty sen vuoksi, että velallinen kuolee. Tällöin velallisen velat ja toisaalta myös varat siirtyvät tämän kuolinpesään. Vainajan velat tulevat näin maksetuksi vainajan jäämistöstä ennen kuin perinnönjako voidaan suorittaa. Mikäli vainajalla ei kuitenkaan ole tarpeeksi varallisuutta velkansa maksamiseen ja joku toinen on taannut vainajan velan, herää kysymys siitä, onko velkojilla nyt mahdollisuus velkoa saatavaansa lainan takaajalta.

Takaajaksi suostuneen henkilön vastuu ei pääty velallisen kuolemaan. Tämä on seurausta suoraan siitä, etteivät velallisen velkasuhteetkaan pääty kuolemaan. Velkojalla on näin ollen oikeus periä saatavansa velan taanneelta takaajalta. Takaajan vastuu velkojaa kohtaan lakkaa käytännössä vasta, kun päävelka on suoritettu tai kun se on muuten lakannut. Takaajan vastuu päävelasta toisin sanoen jatkuu samanlaisena kuin se oli silloin, kuin velallinen oli vielä elossa. Päävelalla tarkoitetaan sitä velkaa, johon takaussitoumus on annettu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lisäksi on muistettava, että velkoja saa periä päävelan aikaisemman takaussopimuksen mukaisesti takaajalta, vaikka velallisen kuolinpesä olisi pesänselvittäjän hallinnossa ja pesänselvittäjä olisi tehnyt päätöksen päävelan ehtojen muuttamisesta, siten kuin perintökaaressa säädetään. Perintökaaren mukaan pesänselvittäjä voi nimittäin tietyissä rajoissa päättää velkojen maksamisesta silloin, kun kuolinpesän varat eivät riitä kaikkien sen velkojen maksuun eikä velkojen maksusta ole päästy sopimukseen velkojien kanssa.

Lisätietoa takauksista sekä takausvastuusta löydät Minilexin artikkeleista. Henkilökohtaisissa kysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa