Minilex - Lakipuhelin

Takaajan vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan vastuu velallisen velasta

Takauksella takaaja sitoutuu velkojalle vastaamaan velkojalle toisen henkilön velasta. Lähtökohtana on, että takaajan vastuun sisältö määräytyy sen perusteella, mitä takaussitoumuksessa on sovittu.

Mikäli osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet omavelkaisesta takauksesta, takaaja on vastuussa päävelasta kuin omastaan. Näin ollen velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntynyt. Toissijainen takaus tulee kyseeseen, mikäli takauksen sisällöstä ei ole muuta sovittu. Tällöin takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta.

Takaus voi olla myös täytetakaus tai yleistakaus. Yksityistakaajan luotonantajalle antama takaus on täytetakaus, jos päävelka on myönnetty asuntoa varten ja kyseinen omaisuus on päävelan vakuutena. Tässä tilanteessa yksityistakaaja on vastuussa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuutena olevasta omaisuudesta.

Yleistakaus koskee muutakin kuin vain yksilöityä päävelkaa eli takaaja vastaa kaikista velkojan velalliselta olevista saatavista. Vastuu velallisen veloista muodostuu yleistakauksessa hyvin laajaksi, ja näin ollen takaajan vastuun rahamääräinen yläraja ja takauksen voimassaoloaika on määrättävä.  Mikäli edellä mainittua rajausta ei ole tehty, on takaajan vastuu pääveloista olennaisesti rajoitetumpaa. On tärkeää muistaa, ettei lain pakottavista säännöksistä voida sopia yksityistakaajan vahingoksi.  

Takaajan vastuu säilyy velkojan vaihdoksesta huolimatta

Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia eikä muuta ole sovittu, kukin takaaja vastaa velkojalle koko päävelasta. Takaaja ei ole vastuussa päävelan korosta ja muista liitännäiskustannuksista, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Pääsääntöisesti päävelan ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi ei sido takaajaa ilman hänen suostumustaan, ellei kyse ole yleistakauksesta. Lähtökohtana on, että velkojan vaihtuessa takaaja vastaa päävelasta uudelle velkojalle.

Takaajan vastuu lakkaa, kun velka on suoritettu

Päävelan suorittaminen tai lakkaaminen muutoin vapauttaa takaajan takausvastuusta. On huomioitava, että takaajan vastuu velkojaa kohtaan lakkaa, jos velkoja vapauttaa velallisen vastuusta ilman takaajan suostumusta. Velkojan vapauttaessa yhden samasta päävelasta vastuussa olevan takaajan takausvastuusta, kukin muista takaajista vastaa velkojalle lähtökohtaisesti vain oman osuutensa suorittamisesta.

Jos velkoja luopuu päävelasta annetusta muusta takaajan hyväksi voimassa olleesta vakuudesta, pääsääntönä on, että takaaja vapautuu takausvastuusta siltä osin kuin vakuuden arvo olisi riittänyt päävelan suoritukseksi. Sama on voimassa, jos vakuuden arvon alenee velkojan toiminnasta johtuen. Yksityistakaaja vapautuu takausvastuusta myös, jos luotonantajalle annetaan kyseisen takauksen tilalle toinen takaus tai muu vakuus, jonka arvioidaan riittävän päävelan suorittamiseksi.

Takauksen sovittelu

Yksityistakaajan turvana on mahdollisuus takauksen sovitteluun. Sovittelu tulee kyseeseen, jos takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden ja luotonantaja takausta annettaessa täytynyt tietää, ettei takaajalla ole realistisia mahdollisuuksia suoriutua maksuvelvoitteesta. Sovittelussa huomioidaan takaajan ikä, hänen maksukykynsä sekä muut olosuhteet.

Takaajan vastuun vanhentuminen

On tärkeää muistaa, että takaajan vastuu velkojaan nähden vanhentuu kolmen vuoden kuluttua päävelan erääntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.  Jos takaus on voimassa määrätyn ajan, velkoja menettää oikeutensa takaajaa kohtaan, jollei hän vaadi takaajalta suoritusta ennen kyseisen ajan päättymistä.

Mikäli haluat tietää lisää takaajan vastuuseen liittyvistä kysymyksistä, ota yhteyttä lakimiehiimme!

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]