Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja panttaus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Käsitteet takaus ja panttaus sekoittuvat helposti keskenään arkikielessä. Sekä takaus että panttaus ovat vakuuksia, mutta niiden välillä on selkeä ero.

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja eli takaaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velvoitteesta. Takauksessa takaaja ei siis erottele, mikä hänen omaisuudestaan toimii velallisen velan vakuutena, vaan hän vastaa velallisen velvoitteesta koko omaisuudellaan. Takauksessa onkin kyse henkilövakuudesta. Takauksia on erityyppisiä (omavelkainen takaus, toissijainen takaus, täytetakaus, erityistakaus, yleistakaus, jälkitakaus, vastatakaus).

Panttauksessa velan tai velvoitteen vakuudeksi annetaan panttiesine, joka turvaa velkojan oikeutta saada suorituksensa. Panttauksessa on kyse esinevakuudesta. Panttauksessa velan maksua turvaa siis tietty panttiesine eikä esimerkiksi toinen henkilö koko omaisuudellaan. Pantinantaja voi olla joko velallinen itse tai joku toinen henkilö. Kun pantin antaa velallisen puolesta toinen henkilö puhutaan vierasvelkapanttauksesta. Vierasvelkapanttauksessa henkilö antaa omaisuuttaan velkojalle toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuudeksi. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa