Minilex - Lakipuhelin

Takaajan asema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan asema on olla vastuussa kolmannen henkilön velasta

Takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) lupaa vastata kolmannen henkilön (päävelallisen) velasta velkojalle. Takaus katsotaan annetuksi vain päävelasta, eli korot ja muut liitännäiskustannukset eivät koidu takaajan maksettavaksi, ellei ole toisin sovittu. Takaajan asema riippuu siitä, minkälaisen takauksen tämä on tehnyt.

Mahdollisia takauksia ovat:

  1. Toissijainen takaus: takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta. Velkojan on siis ensin pyrittävä saamaan rahat päävelalliselta. Jos tämä ei onnistu, joutuu takaaja maksumieheksi. 
  2. Omavelkainen takaus: takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Velkoja voi siis periä velkaa eräpäivän jälkeen takaajalta, vaikka päävelalliselta ei olisi kyselty rahoja. Omavelkaisessa takauksessa takaajan asema on selkeästi riskialttiimpi kuin toissijaisessa takauksessa.
  3. Täytetakaus: takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Täytetakauksessa takaajan asema ei ole yhtä riskialtis kuin omavelkaisessa takauksessa, sillä takaajan maksettavaksi jää vain se osa, mitä päävelallisen antamasta pantista jää jäljelle.
  4. Yleistakaus: takaus koskee muutakin kuin velallisen yksilöityä päävelkaa. Yleistakaus annetaan tyypillisesti siten, että se koskee kaikkia velallisen olemassa olevia ja tulevaisuudessa syntyviä velkoja. Yleistakaus on takaajan kannalta erittäin riskialtis, koska hän ei takausta antaessaan tiedä tarkalleen, mitä kaikkea on sitoutunut takaamaan. Yleistakauksessa on kuitenkin sovittava takauksen enimmäisrahamäärästä sekä voimassaoloajasta.

Takaajan takautumisoikeus suhteessa päävelalliseen

Jos takaaja joutuu maksumieheksi, syntyy hänelle regressioikeus eli takautumisoikeus päävelalliseen. Takaaja saa siis periä maksamansa velan velalliselta. 

 

Takaajan asemasta vapautuminen

Takaaja vapautuu takausvastuusta eli takaajan asemasta, kun päävelka maksetaan velkojalle. Jos takaussopimuksessa ei ole muuta sovittu, takaus jatkuu niin kauan kuin lyhentämätöntä velkaa on. 

Takaajan asema velkojan vaihdostilanteessa

Mikäli päävelan velkoja vaihtuu, takaajan vastuu pysyy silti voimassa. Velkojan vaihdos ei vaikuta mitenkään takaajan asemaan vaan takaaja pysyy takausvastuussa kolmannen henkilön velasta. 

 

Mikäli takaajan asema vielä mietityttää, niin lisää tietoa takaajan asemasta saat Minilexin lakimiehiltä. 

Varoitukset

- Takaaja on vastuussa kolmannen henkilön velasta velkojalle

- Takaajan asema riippuu siitä, millainen takaus on kyseessä

- Takaajan asema ei muutu, vaikka velkoja vaihtuisi

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa