Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja yritys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritys takaajana, velkojana tai velallisena

Yritys voi olla missä tahansa takauksen roolissa: takaajana, velkojana tai velallisena. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti lävitse kaikki nämä tilanteet lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) kannalta.

Yritys takaajana

Yritys voi olla takaaja, mutta se ei voi olla yksityistakaaja, joten se ei voi hyödyntää takauslain yksityistakaajille edullisia pykäliä. Yksityistakaajalla on muun muassa paljon laajempi tiedonsaantioikeus ja hänen takausvastuutansa voidaan sovitella huomattavasti herkemmin. Se, ettei yksityistakaajia koskevia sääntöjä sovelleta yrityksen antamaan takaukseen, tarkoittaa käytännössä sitä, että takaajayrityksen olisi hyvä kiinnittää paljon enemmän huomiota antamansa takaussitoumuksen sisältöön ja yksityiskohtiin. Takaajayrityksen tulee huolehtia muun muassa siitä, mikä takaustyyppi tulee hänen tapauksessaan kyseeseen.

Yritys velkojana

Yritys voi olla takauksesta hyötyvä velkoja. Takauslaki sääntelee tällaisessa tilanteessa sitä, mitä tapahtuu, jos velkojayrityksen yritysmuoto tai -rakenne muuttuu. Nämä säännöt koskevat muuttuvan yrityksen puolesta yleistakauksen antaneen takaajan asemaa. Tällaisen takaajan vastuu pääsääntöisesti jatkuu velkojayrityksen muutoksen jälkeen. Yleistakauksen vastuun jatkuminen velkojayrityksen sulautuessa tai jakautuessa kuitenkin pääsääntöisesti edellyttää

  1. sitä, että takaajalle ilmoitetaan suunnitellusta yritysrakenteen muutoksesta ja hänen mahdollisuudestaan vastuunsa rajoittamiseen, sekä
  2. sitä, että takaajalle on varattu vähintään kuukauden pituinen harkinta-aika ilmoittaa velkojalle vastuun rajoittamismahdollisuuden käyttämisestä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takausten velkojayrityksistä on vielä huomautettava, että jos velkojayritys myöntää elinkeinotoiminnassaan luottoja tai vakuuksia takausta tai muuta vakuutta vastaan, se katsotaan takauslain mukaan luotonantajaksi. Tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää huomioida yksityisiä takauksia koskevat takauslain säännökset, jos velkojayritys ottaa vastaan takaussitoumuksen luonnolliselta henkilöltä.

Yritys velallisena

Yritys voi olla myös takauksella turvatun velan velallinen. Tällaista tilannetta takauslaki sääntelee vain yhdellä säännöllä, joka määrää yleistakauksen yrityksen puolesta antaneen takaajan vastuusta velallisyrityksen yhtiömuodon tai -rakenteen muutoksen jälkeen.

Yleistakauksen antanut takaaja ei vastaa velallisyhteisön yhteisömuodon muutoksen, sulautumisen eikä jakautumisen jälkeen syntyvistä veloista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, kun avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi, kommandiittiyhtiö avoimeksi yhtiöksi, yksityinen osakeyhtiö julkiseksi osakeyhtiöksi tai julkinen osakeyhtiö yksityiseksi osakeyhtiöksi.

Lisätietoa esimerkiksi yksityisestä takauksesta tai yleistakauksesta saat muista takausta käsittelevistä Minilex-artikkeleista. Voit myös ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jos haluat enemmän Sinun tilanteesi kannalta relevanttia tietoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa