Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja yritys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritys takaajana, velkojana tai velallisena

Yritys voi toimia missä tahansa takauksen roolissa: takaajana, velkojana tai velallisena. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi kaikki nämä tilanteet lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) kannalta.

Yritys takaajana

Yritys voi toimia takaajana, mutta se ei voi olla yksityistakaaja, joten se ei voi hyödyntää takauslain yksityistakaajille myönnettyjä etuja. Yksityistakaajalla on muun muassa laajempi tiedonsaantioikeus, ja hänen takausvastuutaan voidaan sovitella herkemmin. Se, ettei yksityistakaajia koskevia sääntöjä sovelleta yrityksen antamaan takaukseen, tarkoittaa käytännössä sitä, että takaajayrityksen on syytä kiinnittää erityistä huomiota antamansa takaussitoumuksen sisältöön ja yksityiskohtiin. Takaajayrityksen tulee huolehtia muun muassa siitä, mikä takaustyyppi tulee kyseeseen.

Yritys velkojana

Yritys voi olla hyötyvä osapuoli takauksesta olevana velkojana. Takauslaki säätelee tällaisessa tilanteessa, mitä tapahtuu, jos velkojayrityksen yritysmuoto tai -rakenne muuttuu. Nämä säännöt koskevat muuttuvan yrityksen puolesta yleistakauksen antaneen takaajan asemaa. Tällaisen takaajan vastuu jatkuu pääsääntöisesti velkojayrityksen muutoksen jälkeen. Yleistakauksen vastuun jatkuminen velkojayrityksen sulautuessa tai jakautuessa edellyttää kuitenkin, että

  • 1. takaajalle ilmoitetaan suunnitellusta yritysrakenteen muutoksesta ja hänen mahdollisuudestaan rajoittaa vastuutaan sekä
  • 2. takaajalle varataan vähintään kuukauden harkinta-aika ilmoittaa vastuun rajoittamismahdollisuuden käytöstä.

Takauksen velkojayrityksistä on vielä huomautettava, että jos velkojayritys myöntää liiketoiminnassaan luottoja tai vastaanottaa vakuuksia takausta tai muuta vakuutta vastaan, se katsotaan takauslain mukaan luotonantajaksi. Tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää huomioida yksityisiä takauksia koskevat takauslain säännökset, jos velkojayritys hyväksyy takaussitoumuksen luonnolliselta henkilöltä.

Yritys velallisena

Yritys voi olla takauksella turvatun velan velallinen. Tällaista tilannetta säätelee takauslaki vain yhdellä säännöllä, joka määrää yleistakauksen yrityksen puolesta antaneen takaajan vastuusta velallisyrityksen yhtiömuodon tai -rakenteen muutoksen jälkeen.

Yleistakauksen antanut takaaja ei vastaa velallisyhteisön yhteisömuodon muutoksen, sulautumisen eikä jakautumisen jälkeen syntyvistä veloista. Tästä säännöstä poiketaan kuitenkin, kun avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi, kommandiittiyhtiö avoimeksi yhtiöksi, yksityinen osakeyhtiö julkiseksi osakeyhtiöksi tai julkinen osakeyhtiö yksityiseksi osakeyhtiöksi.

Lisätietoa esimerkiksi yksityisestä takauksesta tai yleistakauksesta saat muista takausta käsittelevistä Minilex-artikkeleista. Voit myös ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jos haluat enemmän Sinun tilanteesi kannalta relevanttia tietoa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]