Minilex - Lakipuhelin

Perukirja ja takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus kertoo kuolinpesän varat ja velat

Perunkirjoitus on kuolinpesän tilan selvittämiseen tähtäävä toimitus, joka on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta, ellei lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle hakemuksesta myönnetä. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirjaksi kutsuttu asiakirja, johon luetteloidaan muun muassa vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän osakkaat. Kaikki vainajan kuolinhetkellä tiedossa ollut omaisuus ja velat siis arvostetaan ja merkitään perukirjaan. Jos vainaja on ollut takaajan jonkun toisen henkilön velalle, herää kysymys, merkitäänkö myös kyseinen takausvelka perukirjaan. Perukirjaan takaus voidaan merkitä tilanteessa, jossa maksuvelvollisuus takauksen perusteella on realisoitunut ennen henkilön kuolemaa.

Takaajan kuolema

Takaajan (vainajan) tekemät sopimukset sitovat hänen kuolinpesäänsä. Tällöin takaustilanteessa takausvastuu siirtyy kuolinpesälle. 

Takauksen merkitseminen perukirjaan

Takaaja joutuu vain harvoin maksuvelvolliseksi koko velasta, sillä alkuperäinen velallinen on yleensä ehtinyt lyhentää velkaa ainakin jonkin verran. Perukirjaan voidaankin merkitä takausvelka vain vainajan velvollisuudeksi tulleen määrän osalta. Ratkaisevaa ei ole takausvelan erääntymisajankohta, vaan se, miltä osin takaajan vastuu on syntynyt ennen kuolemaa. Jos takaus voidaan merkitä perukirjaan vainajan velkana, vähentää se perittävän omaisuuden määrää ja siten myös perintöveroa. Perukirjaan ei kuitenkaan voida velkana merkitä, eikä siten myöskään verotuksessa vähentää, sellaista takausta, joka todennäköisesti tulee realisoitumaan, mutta ei ole vielä realisoitunut, sillä se ei ole vainajan velkaa. Tällaisesta takauksesta olisi kuitenkin hyvä ottaa maininta perukirjaan selvyyden ja tulevien toimenpiteiden vuoksi.

Osakkaiden palautusvelvollisuus

Kuolinpesän osakkaiden takausvastuu rajoittuu heidän kuolinpesästä saamiin osuuksiin. Osakkailla on kuitenkin velvollisuus palauttaa kuolinpesästä saama osuus, mikäli takausvastuu realisoituu. 

Kuolinpesän regressioikeus

Jos henkilö on eläessään ollut takaajana ja hän on takauksen perusteella maksanut velkaa, syntyy hänelle oikeus vaatia alkuperäiseltä velalliselta maksamaansa määrää. Kyseinen regressisaatava tulee merkitä perukirjaan vainajan varoihin, mutta sen arvostaminen voi osoittautua hankalaksi, sillä ei ole tietoa siitä, pystyykö velallinen maksamaan velkansa. Muutoksenhaku perintöverotukseen on kuitenkin mahdollista, jos veron määrä myöhemmin osoittautuu selvästi vääräksi saatuun perintöön nähden. Kaiken kaikkiaan vainajan antamat takaukset hankaloittavat usein kuolinpesän asioiden hoitoa, eikä aina ole myöskään selvää, mitä perukirjaan tulisi merkitä. Tarkemmissa kysymyksissä onkin syytä kysyä neuvoa esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa