Minilex - Lakipuhelin

Perukirja ja takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus kertoo kuolinpesän varat ja velat

Perunkirjoitus on toimitus, jonka tarkoituksena on selvittää kuolinpesän tilanne. Se on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta, ellei hakemuksesta myönnetä lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, johon sisältyvät muun muassa vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän osakkaat. Kaikki vainajan kuolinhetkellä tiedossa ollut omaisuus ja velat arvostetaan ja merkitään perukirjaan. Jos vainaja on ollut takaajana toisen henkilön velalle, herää kysymys, tuleeko myös kyseinen takausvelka merkitä perukirjaan. Takaus voidaan merkitä perukirjaan tilanteessa, jossa maksuvelvollisuus takauksen perusteella on realisoitunut ennen henkilön kuolemaa.

Takaajan kuolema

Takaajan (vainajan) tekemät sopimukset sitovat hänen kuolinpesäänsä, ja takaustilanteessa vastuu siirtyy kuolinpesälle.

Takauksen merkitseminen perukirjaan

Takaaja ei yleensä joudu maksamaan koko velkaa, koska alkuperäinen velallinen on yleensä lyhentänyt velkaa ainakin jonkin verran. Perukirjaan merkitään takausvelka vain sen määrän osalta, jonka takausvelvollisuus on syntynyt ennen kuolemaa. Takaus voidaan näin ollen merkitä perukirjaan vainajan velvollisuudeksi tulleen määrän osalta. Takausvelan erääntymisajankohta ei ole ratkaiseva, vaan se, miltä osin takaajan vastuu on syntynyt ennen kuolemaa. Jos takaus voidaan merkitä perukirjaan vainajan velkana, se vähentää perittävän omaisuuden määrää ja siten myös perintöveroa. Velkana ei kuitenkaan voida merkitä sellaista takautumassa olevaa takautumisoikeutta, joka ei vielä ole realisoitunut, vaan on vain todennäköistä tulevaisuutta. Tällaisesta takauksesta olisi kuitenkin hyvä mainita perukirjassa selvyyden ja tulevien toimenpiteiden vuoksi.

Osakkaiden palautusvelvollisuus

Kuolinpesän osakkaiden takausvastuu rajoittuu heidän kuolinpesästä saamiinsa osuuksiin. Osakkailla on velvollisuus palauttaa kuolinpesästä saama osuus, mikäli takausvastuu realisoituu.

Kuolinpesän regressioikeus

Jos henkilö on eläessään ollut takaajana ja maksanut velkaa takauksen perusteella, hänellä on oikeus vaatia alkuperäiseltä velalliselta maksamaansa määrää. Tämä regressisaatava tulee merkitä perukirjaan vainajan varoihin. Arvostaminen voi kuitenkin olla hankalaa, kun ei tiedetä, kykeneekö velallinen maksamaan velkansa. Muutoksenhaku perintöverotukseen on mahdollista, jos myöhemmin osoittautuu, että veron määrä on selvästi väärä suhteessa saatuun perintöön. Yhteenvetona vainajan antamat takaukset monimutkaistavat usein kuolinpesän asioiden hoitoa, eikä aina ole selvää, mitä perukirjaan tulisi merkitä. Tarkemmissa kysymyksissä on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]