Minilex - Lakipuhelin

Takaajan asema yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan asema yrityssaneerauksessa

Tavallisesti takaajan vastuu takauksesta lakkaa, kun päävelka on suoritettu tai se on muuten lakannut. Yrityssaneeraus ei automaattisesti poista tai vähennä takaajan vastuuta. 

Takaajan vastuuseen yrityssaneerauksessa vaikuttaa se, että harjoittaako takaaja takaussitoumuksen antamisella liiketoimintaa. Takaajan vastuuta voidaan nimittäin sovitella velallisen yrityssaneerauksessa, jos takajana on luonnollinen henkilö, joka on muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa antanut velallisen velasta takaussitoumuksen. Tällöin hänelle voidaan hänen vaatimuksestaan vahvistaa saneerausmenettelyn yhteydessä takausvastuun järjestely.

 Takaajan ollessa luonnollinen henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa, velkojan täytyy noudattaa saneerausmenettelyn perintäkieltoa myös takaajaan nähden. Velkoja ei saa tämän vuoksi saneerausmenettelyn alettua kohdistaa takaajaan toimenpiteitä maksukiellon piiriin kuuluvan saneerausvelan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Velkoja saa kuitenkin tuomioistuimen luvalla periä velkaa takaajalta, jos on ilmeistä, että vakuusoikeuden kohteena olevan omaisuuden säilyminen takaajalla ei ole tarpeellista saneerausjärjestelyjen kannalta taikka takaajan tai hänen perheenjäsenensä kohtuullisten asunto-olojen tai elinkeinon turvaamiseksi.

Jos takaus on annettu liiketoiminnassa, takaajan vastuuta ei sovitella. Yrityssaneeraus eräännyttää takauksen kohteena olevan velan, minkä vuoksi se voidaan periä takaajalta heti saneerausmenettelyn alettua. Vaikka velallisen vastuuta vähennettäisiin, takaajan vastuu ei kuitenkaan vähene, vaan hän on edelleen vastuussa velan suorittamisesta sen vanhojen ehtojen mukaisesti. Takaaja ei voi kuitenkaan periä takautumisoikeudella velalliselta velkojalle maksamaansa suoritusta kokonaan, jos velallisen vastuuta on vähennetty. Velallisen ja velkojan välisen velan uudet ehdot sitovat siis takaaja hänen suhteessa velalliseen. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takaajan maksuvelvollisuuden laajuus

Yrityssaneeraus ei vaikuta maksuvelvollisuuden laajuuteen. Nimittäin vaikka velallisen vastuuta vähennettäisiin yrityssaneerausmenettelyssä, takaajan vastuu ei silti vähene. Velkoja voi siis edelleen periä suoritusta täysimääräisesti takaajalta vanhojen ehtojen mukaisesti. Lisäks takaaja ei voi takautumisoikeudellaan periä velalliselta kokonaan velkojalle suorittamaansa suoritusta, mikäli velallisen vastuuta on vähennetty yrityssaneerausmenettelyssä. Takaajan takautumisoikeuteen sovelletaan siis velan uusia ehtoja eli takaaja siis saa velalliselta vähemmän takaisin kuin mitä hän itse joutuu suorittamaan velkojalle. Taloudellinen menetys jää takaajan harteille. 

Takaajan vapautuminen takausvastuusta

Jos velkoja jättää ilmoittamatta saatavansa yrityksen saneerausmenettelyssä tällöin takaaja vapautuu takausvastuusta niiltä osin kuin velkoja olisi saanut valvomalla päävelalle suorituksen velallisen/konkurssipesän varoista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa