Minilex - Lakipuhelin

Takaajan asema yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan Asema Yrityssaneerauksessa

Tavallisesti takaajan vastuu takauksesta päättyy, kun päävelka on suoritettu tai muuten lakannut. Yrityssaneeraus ei automaattisesti poista tai vähennä takaajan vastuuta.

Takaajan vastuuseen yrityssaneerauksessa vaikuttaa se, harjoittaako takaaja liiketoimintaa takaussitoumuksen antamisen yhteydessä. Takaajan vastuuta voidaan sovitella velallisen yrityssaneerauksessa, jos takaus on annettu luonnollisen henkilön toimesta, joka ei ole liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa. Tällöin takaajalle voidaan hänen pyynnöstään vahvistaa saneerausmenettelyn yhteydessä takausvastuun järjestely.

Takaajan ollessa luonnollinen henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa, velkojan on noudatettava saneerausmenettelyn perintäkieltoa myös takaajaan nähden. Velkoja ei saa tämän vuoksi saneerausmenettelyn alettua ryhtyä toimenpiteisiin takaajaa kohtaan maksukiellon piiriin kuuluvan saneerausvelan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Velkoja voi kuitenkin tuomioistuimen luvalla periä velkaa takaajalta, jos on ilmeistä, että vakuusoikeuden kohteena olevan omaisuuden säilyttäminen takaajalla ei ole tarpeellista saneerausjärjestelyjen kannalta tai takaajan tai hänen perheenjäsenensä asunto-olojen tai elinkeinon turvaamiseksi.

Jos takaus on annettu liiketoiminnassa, takaajan vastuuta ei sovitella. Yrityssaneeraus eräännyttää takauksen kohteena olevan velan, minkä vuoksi se voidaan periä takaajalta heti saneerausmenettelyn alettua. Vaikka velallisen vastuuta vähennettäisiin, takaajan vastuu ei vähene, vaan hän on edelleen vastuussa velan suorittamisesta sen vanhojen ehtojen mukaisesti. Takaaja ei kuitenkaan voi periä takautumisoikeudella velalliselta velkojalle maksamaansa suoritusta kokonaan, jos velallisen vastuuta on vähennetty. Velallisen ja velkojan välisen velan uudet ehdot sitovat siis takaajaa hänen suhteessaan velalliseen.

Takaajan Maksuvelvollisuuden Laajuus

Yrityssaneeraus ei vaikuta maksuvelvollisuuden laajuuteen. Vaikka velallisen vastuuta vähennettäisiin yrityssaneerausmenettelyssä, takaajan vastuu ei silti vähene. Velkoja voi siis edelleen periä suoritusta täysimääräisesti takaajalta vanhojen ehtojen mukaisesti. Lisäksi takaaja ei voi takautumisoikeudellaan periä velalliselta kokonaan velkojalle suorittamaansa suoritusta, mikäli velallisen vastuuta on vähennetty yrityssaneerausmenettelyssä. Takaajan takautumisoikeuteen sovelletaan siis velan uusia ehtoja, eli takaaja saa velalliselta vähemmän takaisin kuin mitä hän itse joutuu suorittamaan velkojalle. Taloudellinen menetys jää takaajan harteille.

Takaajan Vapautuminen Takausvastuusta

Jos velkoja jättää ilmoittamatta saatavansa yrityksen saneerausmenettelyssä, tällöin takaaja vapautuu takausvastuusta niiltä osin, kuin velkoja olisi saanut valvomalla päävelan suorituksen velallisen/konkurssipesän varoista.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]