Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) ei aseta mitään erityisiä muotomääräyksiä takaussitoumusten antamiselle. Takaus on täten vapaamuotoinen oikeustoimi, joka tarkoittaa sitä, että takaaja voi antaa täysin pätevän takaussitoumuksen sekä kirjallisesti että suullisesti. Takaus on kuitenkin sen verran monimutkainen oikeustoimi ja se saattaa vaikuttaa niin merkittävällä tavalla osapuoltensa taloudelliseen asemaan, että kirjallisen takaussitoumuksen tekeminen on selvästi kannattavampaa kummallekin osapuolelle.

Velkojan kannattaa pyrkiä kirjalliseen takaukseen, sillä hänelle edulliset takaussitoumuksen poikkeamat takauslain sääntelystä on paljon helpompaa todistaa sovituiksi jälkikäteen, jos niistä on mustaa valkoisella. Lisäksi velkojaosapuolella on lähes aina vahvempi neuvotteluasema takauksesta sovittaessa, joten hänen kannattaa pyrkiä saamaan monesti hänelle edullinen neuvottelutulos kirjatuksi helposti todistettavaan kirjalliseen muotoon.

Myös takaaja hyötyy kirjallisesta takauksesta. Takauksen merkitys ja yksityiskohdat saattavat olla tavallisille ihmisille vaikeasti ymmärrettäviä asioita. Takaaja saa luultavasti vakuusjärjestelystä tarkemman kokonaiskuvan, jos hän pystyy lukemaan takaussitoumuksensa jokaisen ehdon huolella laaditusta kirjallisesta sopimuksesta. Asiaa auttaa myös se, että takaaja saa tutkia kirjallista takausta omaan tahtiinsa. Lisäksi se, että jo sovitut takauksen yksityiskohdat kirjataan ylös myöhemmän todistelun helpottamiseksi, voi olla yhtä lailla velallisen kuin velkojankin etu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tässä on myös syytä mainita eräs yksityisiin takauksiin liittyvän luotonantajan tiedonantovelvollisuuden kirjalliseen toteuttamiseen liittyvä sääntö. Takauslaki määrää luotonantajan antamaan ennen takauksen antamista yksityistakaajalle selvityksen:

  1. takauksen piiriin kuuluvista veloista liitännäiskustannuksineen,
  2. niistä edellytyksistä, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä
  3. muista takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista.

Tämä selvitys voidaan antaa kirjallisena, mutta jos näin tehdään, tällainen kirjallinen selvitys on annettava viimeistään takauksen antamista edeltävänä päivänä.

Lisätietoa takauksesta saat muita aiheesta kertovia Minilex-artikkeleita lukemalla. Lisäksi, jos tarvitset juuri Sinun tilanteeseesi sopivaa oikeudellista opastusta, ota yhteyttä lakimiehiimme.

Vinkit

- Kirjallinen takaus on kannattavaa myöhemmän todistelun kannalta

- Kirjallinen takaus mahdollistaa sen, että takauksen osapuolet ovat yhtä mieltä takaussitoumuksen ehdoista

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa