Minilex - Lakipuhelin

Takauksen vanheneminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Takaaja ei ole ikuisesti vastuussa takaamastaan velasta. Takausvelka vanhenee tietyn ajan kuluessa kuten muutkin velat. Luonnollisesti jos päävelka maksetaan, lakkaa myös takaajan vastuu päävelan suorittamisesta.

Takaajan vastuu päävelan suorittamisesta vanhenee kolmen vuoden kuluessa velan eräpäivästä, ellei vanhentumista katkaista sitä ennen. Velan vanhentuminen voidaan katkaista sopimalla sitä velallisen ja velkojan kesken tai velallisen tunnustaessa velan velkojalle. Velan vanhentuminen katkeaa myös silloin, kun velkoja muistuttaa velallista velasta.

On muistettava, että jokainen erääntynyt velka vanhenee itsenäisesti. Velan korko, muut liitännäiskustannukset sekä osasuoritukset vanhenevat kukin itsenäisesti. Jos velan pääoma vanhenee, tarkoittaa se samalla korkojen ja muiden liitännäiskustannusten automaattista vanhenemista. Jos päävelan vanhentuminen katkaistaan, katkeaa myös korkojen ja muiden liitännäiskustannusten vanheneminen.

Yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan lisäksi takaus voi vanhentua kymmenen vuoden kuluttua takaussitoumuksen antamisesta. Niin kauan kuin päävelka ei ole erääntynyt maksettavaksi tai jos velan suorittamiselle ei ole asetettu eräpäivää, sovelletaan takaukseen pidempää vanhentumisaikaa laskettuna takaussitoumuksen antamisesta. Vanhentumisaika alkaa tällöin kulua siitä, kun velallista kohtaan on esitetty vaatimus velan suorittamisesta. Vanhentumisaikoja ei kuitenkaan sovelleta samanaikaisesti, vaan velka vanhenee joko kolmessa tai kymmenessä vuodessa.

Jos takaus on voimassa ainoastaan määräajan, velkojan on vaadittava velan suorittamista takaajalta ennen määräajan päättymistä. Muussa tapauksessa velkoja menettää oikeutensa takaajaa kohtaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »