Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityinen takaus on takaussitoumus, jonka luonnollinen henkilö – eli tavallinen ihminen – antaa ammattimaisen luotonantajan hyväksi. Jos takaussitoumuksen antava luonnollinen henkilö on velallisena olevan yhtiön hallituksen jäsen tai hänellä on jokin muu vastaava taloudellinen liitos velallisena olevaan yhtiöön, ei kyseessä kuitenkaan ole yksityishenkilön takaus.

Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) on säädetty ikään kuin oletussopimukseksi, josta voidaan poiketa osapuolten sopimuksella.  Takauslaista on kuitenkin tärkeää huomata myös se, että luotonantajan kanssa asioiva yksityistakaaja on asetettu siinä erityisen suojattuun asemaan. Tämä yksityisten takausten erityissuoja ilmenee jo takauslain ensimmäisestä pykälästä, jossa todetaan, ettei kyseisen lain säännöksistä saa poiketa takaajan vahingoksi yksityisissä takauksissa. Takauslain yksityisiä takauksia koskevan erityissääntelyn kannalta luotonantajiksi katsotaan pankit ja muut elinkeinonharjoittajat, jotka elinkeinotoiminnassaan myöntävät luottoja tai vakuuksia takausta tai muuta vakuutta vastaan. Yksityishenkilön takausta koskevan erityissääntelyn taustalla on heikomman sopimuspuolen suojaamisen periaate ja Suomen 1990-luvun alun laman huonot kokemukset.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Huomionarvoisia yksityisiä takauksia koskevia takauslain pykäliä ovat erityisesti luotonantajan tiedonantovelvollisuutta, takaajan oikeutta saada tietoja ja takauksen sovittelua koskevat pykälät. Lisäksi takauslain yksityistä takausta koskeva sääntely poikkeaa takaajan eduksi muunlaisten takausten tilanteesta suhteessa:
- takaajan vastuun sisältöön,
- yleistakauksen rajoituksiin,
- takauksen sijasta annettuun vakuuteen,
- oikeuteen suorittaa päävelka alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, ja
- takaussopimuksen sisältämään välityssopimukseen tai kansainvälisesti pakottaviin säännöksiin.

Suojatusta asemastaan huolimatta takausta harkitsevan luonnollisen henkilön ei kannata suhtautua pankkilainan takaukseen huolimattomasti, vaan suositeltavinta on tutustua takaajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin lakimiehen avustuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa