Minilex - Lakipuhelin

Miten takaus vaikuttaa avioero-osituksessa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakaminen osituksessa

Puolison omaisuuden säästö, johon kumpikin puolisoilla on avio-oikeus, määritetään erikseen kummankin puolison osalta. Tämä tehdään siten, että omaisuuden arvosta vähennetään ne puolison yksityiset velat, sekä ne velat, joista puolisot ovat vastuussa toistensa ja omasta puolestaan. Myös takausvelka otetaan huomioon osituksessa. Osituksessa jaetaan puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus avioeron tai kuoleman tapahtuessa.

Ehdollinen velka eli takausvelka

Takausvelka katsotaan ehdolliseksi velaksi, koska velallisen sitoumukseen liittyvä ehto on ositusperusteen syntyhetkellä vielä avoinna. Takausvelka on ehdollinen, koska takaajalle syntyy maksuvelvollisuus vain, jos päävelallinen ei suorita velvoitettaan jostain syystä. Siis ei ole vielä varmuutta siitä, joutuuko puoliso maksuvelvolliseksi.

Takauksen vaikutus avioero-osituksessa

Takausvelka on ongelmallinen, koska osituksen hetkellä ei tiedetä, tuleeko takausvastuu realisoitumaan, eli joutuuko puoliso takaajaksi päävelallisen maksukyvyttömyyden vuoksi. On vaikeaa arvioida, kuinka suurena takaus voidaan vähentää puolison omaisuudesta. Tässä tilanteessa on arvioitava, kuinka suurena takaajan vastuu olosuhteista päätellen tulee realisoitumaan. Jos päävelallisen varallisuusasema näyttää vakaalta, takausta ei vähennetä puolison omaisuudesta lainkaan.

Jos velallinen on selvästi pysyvästi maksukyvytön, takausvelka vähennetään täydestä määrästään. Välimuotoratkaisut ovat myös mahdollisia, jos päävelallinen pystyy maksamaan osan velastaan, jolloin takaajan vastuu on vain osittainen. Jos velasta on olemassa jokin puolison takaukseen nähden ensisijainen vakuus (esim. pantti), merkitystä on sillä, kuinka suuren suorituksen velkoja todennäköisesti saa vakuudesta.

Toinen kysymys on se, mikä ajankohta on otettava huomioon takausvelan arvioimiseksi: osituksen syntyperusteen hetki (avioero, puolison kuolema) vai osituksen toimittamishetki. Nykykatsannon mukaan takausvelka otetaan huomioon osituslaskelmassa sen suuruisena, jollaisena takaajan vastuu näyttäytyy osituksen toimittamishetkellä eli kuinka todennäköinen takausvastuun realisoituminen on silloin.

Takausvelat osituksessa

Tilanteissa, joissa puoliso on antanut takaussitoumuksen tietylle velalle ennen ositusperusteen syntyhetkeä - mutta takausvastuun realisoituminen on vielä epävarmaa - oikeuskäytännössä on usein katsottu takausvelan vähentämisen osituksessa olevan ongelmallista. Usein on päätelty, että vähennettävä osuus on se, jonka arvioidaan ositushetkellä todennäköisesti jäävän takaajan maksettavaksi. Aiemmin oikeuskirjallisuudessa korostettiin osituksen syntyperusteen hetkeä, mutta nykyään suurempi painoarvo annetaan osituksen toimittamishetkelle.

Takausvelan huomiotta jättäminen osituksessa

Takausvelka voidaan jättää kokonaan ottamatta huomioon, mikäli avioliittolain mukaan puolison ryhtyminen takaajaksi on ollut joko huolimatonta tai muutoin oloihin soveltumatonta menettelyä. On kuitenkin huomioitava, että takausvelkaan liittyvät epävarmuudet eivät anna puolisolle oikeutta kieltäytyä tai viivyttää avioero-osituksen toimittamista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]