Minilex - Lakipuhelin

Miten takaus vaikuttaa avioero-osituksessa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakaminen osituksessa

Puolison omaisuuden säästö, johon puolisoilla on avio-oikeus, määritetään erikseen kummankin puolison omaisuuden osalta siten, että omaisuuden arvosta vähennetään ne puolison yksityiset velat sekä veloista, joista puolisot ovat vastuussa kumpikin omasta ja toistensa puolesta, niin paljon kuin hänen osalleen tulee. Myös takausvelka voidaan ottaa huomioon osituksessa. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan heidän kesken, joko avioeron tai kuoleman tapahtuessa.

Ehdollinen velka eli takausvelka

Takausvelka katsotaan ehdolliseksi velaksi, koska velallisen sitoumukseen liittyvän ehdon toteutuminen on ositusperusteen syntyhetkellä vielä avoimena. Takausvelka on ehdollinen, koska takaajalle syntyy maksuvelvollisuus vain silloin, jos päävelallinen ei syystä tai toisesta suorita velvoitettaan. Ei siis vielä tiedetä, että joutuuko puoliso maksuvelvolliseksi.  

Takauksen vaikutus avioero-osituksessa

Takausvelka on ongelmallinen sen takia, että osituksen hetkellä ei välttämättä tiedetä, tuleeko takausvastuu realisoitumaan, eli joutuuko puoliso takaajaksi päävelallisen maksukyvyttömyyden takia. On myös vaikea arvioida kuinka suurena takaus voidaan vähentää puolison omaisuudesta. Tällaisessa tilanteessa on arvioitava kuinka suurena takaajan vastuu olosuhteista päätellen tulee realisoitumaan eli toteutumaan. Jos päävelallisen varallisuusasema näyttää niin vakaalta, että hänen voidaan olettaa suoriutuvan velastaan, takausta ei vähennetä puolison omaisuudesta lainkaan. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos taas velallinen on ilmiselvästi pysyvästi maksukyvytön, takausvelka vähennetään täydestä määrästään. Myös välimuotoratkaisut ovat mahdollisia, kun päävelallinen pystyy maksamaan osan velastaan. Tällöin takaajan vastuu on vain osittainen. Jos taas velasta on olemassa jokin puolison takaukseen nähden ensisijainen vakuus (esimerkiksi pantti), merkitystä on sillä, kuinka suuren suorituksen velkoja tulee todennäköisesti saamaan vakuudesta.

Toinen kysymys on se, mikä on se ajankohta, jolloin takausvelka on otettava huomioon: osituksen syntyperusteen hetki (avioero, puolison kuolema) vai osituksen toimittamishetki. Nykykatsannon mukaan takausvelka on otettava osituslaskelmassa huomioon sen suuruisena, jollaisena takaajan vastuu osituksen toimittamishetkellä näyttäytyy, eli kuinka todennäköinen takausvastuun realisoituminen on osituksen toimittamisen hetkellä.

Takausvelat osituksessa

Tilanteissa, joissa puoliso on antanut tiettyä velkaa koskevan takaussitoumuksen ennen ositusperusteen syntyhetkeä - mutta takausvastuun realisoituminen on vielä epävarmaa, on oikeuskäytännössä useasti katsottu, että takausvelan vähentäminen osituksessa on ongelmallista. Usein on katsottu, että vähennettäväksi tulee se osa takausvelasta, joka arvioidaan ositushetkellä vallitsevien olosuhteiden perusteella todennäköisesti jäävän takaajan maksettavaksi. Aiemmin oikeuskirjallisuudessa on ollut osituksen syntyperusteen hetki, mutta kun oikeuskäytäntöä tarkastelee, voidaan sanoa, että nykyään suurempi painoarvo annetaan osituksen toimittamishetkelle.

Takausvelan huomiotta jättäminen osituksessa

Takausvelka voidaan jättää kokonaan ottamatta huomioon, mikäli avioliittolain mukaan puolison ryhtyminen takaajaksi on ollut joko huolimatonta tai muutoin oloihin soveltumatonta menettelyä. Huomioitavaa on, että takausvelkaan liittyvät epävarmuudet eivät anna puolisolle oikeutta kieltää tai edes lykätä avioero-osituksen toimittamista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa