Minilex - Lakipuhelin

Takaajan kuolema

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Miten käy takauksen kun lainan taannut henkilö eli takaaja menehtyy? Koska vainajan velvollisuudet ja toisaalta myöskään oikeudet eivät lakkaa hänen kuolemaansa, pysyy myös takauksenantajan takausvastuu voimassa vaikka takaaja kuolee. Tällöin takausvastuu vain siirtyy menehtyneen takaajan kuolinpesälle.

Kun takausvastuu siirtyy takaajan kuolinpesälle, vastaa takaajan kuolinpesä päävelasta sen mukaisesti kuin takaussitoumuksen eli sopimuksen ehdoissa on sovittu. Päävelalla tarkoitetaan sitä velkaa, johon takaus kohdistuu. Kun takaajana on yksityishenkilö on takaajan kuolinpesällä mahdollisuus kuitenkin antaa takauksen sijasta jokin muu vakuus. Tämä voi olla järkevää silloin, kun takaajan perilliset haluavat selvittää ja jakaa kuolinpesän. Mikäli korvaavaa vakuutta ei ole annettu, tulee perillisten nimittäin käytännössä odottaa, että takausvastuu päättyy, ennen kuin he voivat ryhtyä kuolinpesän jakoon. Takauksen korvaavan vakuuden asettamisella on myös mahdollista estää päävelan eräännyttäminen.

Entä voivatko kuolinpesän osakkaat joutua itse takausvastuuseen? Kuolinpesän osakkaat ovat vainajan oikeuden tai toisaalta myös velvollisuuksien omistajia. He eivät kuitenkaan voi joutua henkilökohtaiseen takausvastuuseen vainajan tekemien sopimusten vuoksi. Kuolinpesän osakkaiden vastuu vainajan sitoumuksista nimittäin rajoittuu lähtökohtaisesti kuolinpesässä olevaan omaisuuteen. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat vainajan antamasta takaussitoumuksesta huolimatta kuitenkin jakaneet kuolinpesän ja perinnön, joutuvat he palauttamaan kuolinpesästä saamaansa omaisuutta, mikäli takausvastuu sittemmin realisoituu.

Lisää yleistä tietoa takauksista sekä takausvastuusta löydät Minilexin artikkeleista. Tarkemmissa kysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »