Minilex - Lakipuhelin

Omavelkainen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omavelkainen takaus

Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jossa takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Velkojalla on tällöin oikeus velan eräännyttyä kääntyä suoraan omavelkaisen takaajan puoleen ja vaatia velan suorittamista, jos velallinen ei ole tätä ennen maksanut velkaansa. 

Omavelkaisen ja toissijaisen takauksen ero

Toissijaisessa takauksessa velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntnyt ja velalliselta ei ole päävelan perimiseksi voitu saada suoritusta, jotka riittäisivät. Sen sijaan ensisijaisessa takauksessa, velkojan ei tarvitse odottaa, että velallinen todetaan maksukyvyttömäksi esimerkiksi ulosotossa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä - vaan velkoja voi vaatia suoritusta suoraan takaajalta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omavelkainen takaus on takaajalle ankarampi vaihtoehto kuin muut takauksen muodot, sillä velkojalla on halutessaan oikeus päävelan eräännyttyä vaatia suoritusta suoraan omavelkaiselta takaajalta. Tästä syystä lainsäädäntömme suojaa omavelkaisen takauksen antajaa, sillä jollei takausta ole annettu omavelkaisena tai takauksen sisällöstä ole muuta sovittu, katsotaan takaus annetuksi toissijaisena. Tämä on takaajalle lievempi takauksen muoto. Lähtökohtana takauksissa pidetään toissijaista takausta, mutta mikäli halutaan nimenmaisesti sitoutua omavelkaiseen takaukseen, tulee se selkeästi kirjata takaussitoumukseen.

Takaajan regressioikeus

Omavelkaisen takauksen antajalla (takaajalla) on kuitenkin regressi- eli takautumisoikeus päävelalliseen nähden. Mikäli velkoja siis vaatii suoritusta suoraan takaajalta ja takaaja sen maksaa, on takaajalla oikeus saada korvaus päävelalliselta hänen suorittamasta velasta. 

Vinkit

- Toissijainen takaus on olettamana takauksessa, joten omavelkainen takaus tulee erikseen sopia 

Varoitukset

- Omavelkaisen takauksen takaaja on vastuussa kolmannen henkilön velasta niin kuin omasta velastaan

- Velkoja voi vaatia suoritusta suoraan takaajalta, vaikka velallisella olisikin maksukykyä

- Omavelkainen takaus on ankarampi takauksen muoto kuin toissijainen takaus

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa