Minilex - Lakipuhelin

Omavelkainen takaus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jossa takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Velkojalla on tällöin oikeus velan eräännyttyä kääntyä suoraan omavelkaisen takaajan puoleen ja vaatia velan suorittamista, jos velallinen ei ole tätä ennen maksanut velkaansa. Toisin kuin toissijaisessa takauksessa, velkojan ei tarvitse odottaa, että velallinen todetaan maksukyvyttömäksi esimerkiksi ulosotossa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Omavelkainen takaus on takaajalle ankarampi vaihtoehto kuin muut takauksen muodot, sillä velkojalla on halutessaan oikeus päävelan eräännyttyä vaatia suoritusta suoraan omavelkaiselta takaajalta. Tästä syystä lainsäädäntömme suojaa omavelkaisen takauksen antajaa, sillä jollei takausta ole annettu omavelkaisena tai takauksen sisällöstä ole muuta sovittu, katsotaan takaus annetuksi toissijaisena. Tämä on takaajalle lievempi takauksen muoto. Lähtökohtana takauksissa pidetään toissijaista takausta, mutta mikäli halutaan nimenmaisesti sitoutua omavelkaiseen takaukseen, tulee se selkeästi kirjata takaussitoumukseen.

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »