Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja vakuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus on yksi vakuuksista

Takaus on vakuus, tarkemmin sanottuna takaus on henkilövakuus. Vakuuksia on kuitenkin muitakin, kuten esimerkiksi pantit ja muut esinevakuudet. Joskus voi käydä niin, että samaa velkaa suojaa sekä takaus että jokin muu vakuus. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) sisältää sääntöjä tällaisia tilanteita varten. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi takauksen ja muun vakuuden suhteeseen liittyvät takauslain säännöt.

Täytetakaus

Täytetakaus on takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Täytetakaaja joutuu toisen henkilön velan maksumieheksi vasta, kun velkoja vaatii häneltä suoritusta:

  1. velan jäännösosalle vakuuden myymisen jälkeen,
  2. sen jälkeen, kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este, tai
  3. takaajan ilmoitettua velkojalle päävelan erääntymisen jälkeen, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä.

Täytetakauksen yhteydessä on syytä vielä huomauttaa takauksen sisältöön liittyvästä ja yksityistakaajaa suojelevasta säännöstä: yksityistakaajan luotonantajalle antama takaus on täytetakaus, jos päävelka on myönnetty pääasiallisesti asunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkimista tai kunnostamista varten ja kyseinen omaisuus on päävelan vakuutena.

Takaajalla on oikeus saada takautumissaatavalleen suoritus vakuudesta

Tärkeä takauksen ja vakuuden yhtymäkohta on takaajan oikeus saada takautumissaatavalleen suoritus velallisen antamasta päävelan vakuudesta. Tämä oikeus on saman sisältöinen kuin päävelan velkojalla olisi ollut, jos hän ei olisi saanut saatavalleen suoritusta takaajalta. Jos takaaja ei ole suorittanut koko päävelkaa tai jos vakuus on ennen takausta annettu myös velkojan muun saatavan vakuudeksi, takaaja saa oikeuden velkojan saatavan jälkeen. Takauksen osapuolet (velkoja ja takaaja) voivat suurimmassa osassa takauksia sopia myös toisin tästä takaajan oikeudesta saada päävelan vakuus takautumissaatavansa turvaksi. Takaajalla on oikeus päävelan vakuuteen, jos takauksen osapuolet eivät muuta sovi. Tässä kappaleessa käsitellyt säännöt eivät kuitenkaan päde automaattisesti vierasvelkapanttauksissa, joissa vakuuden on antanut joku muu kuin velallinen. Vierasvelkapanttauksissa takaaja saa oikeuden vakuuteen vain, jos takaajan ja vakuuden antajan keskinäisestä vastuusta on niin sovittu.

Vakuudesta luopuminen

Takauslaki rajoittaa vakuudesta luopumista silloin, kun vakuuden turvaamasta velasta on annettu takaus. Jos velkoja luopuu päävelasta annetusta muusta vakuudesta, joka oli edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla voimassa myös takaajan hyväksi, takaaja vapautuu takausvastuusta siltä osin kuin vakuuden arvo olisi riittänyt päävelan suoritukseksi. Takaajan vastuu vähenee samalla tavalla, jos vakuuden arvo alenee jonkin velkojan toimen tai laiminlyönnin vuoksi. Takauksen osapuolet voivat suurimmassa osassa takauksia sopia toisin näistä takaajan asemaa helpottavista säännöstä. On lisäksi huomattava, ettei takaajan vastuu vähene, vaikka velkaa turvaava muu vakuus vapautetaan, jos vapautettava vakuus on annettu takauksen antamisen jälkeen. Takausta myöhemmin annetun vakuuden vapauttaminen voi alentaa takaajan vastuuta vain, jos takaaja edellytti tämän muun vakuuden asettamista takauksensa antamisen yhteydessä.

Takauksen tilalle vakuus

Lopuksi on syytä esitellä yksityistakaajaa suojaava sääntö: yksityistakaaja vapautuu takausvastuusta luotonantajalle, jos luotonantajalle annetaan kyseisen takauksen tilalle toinen takaus tai muu vakuus, jonka arvioidaan riittävän päävelan suorittamiseksi. Tässä yksityistakaajaa suojaavassa säännössä tarkoitettu uusi takaus tai vakuus tulee aikaisemman takauksen sijaan niin, etteivät samasta päävelasta vastuussa olevien muiden takaajien tai vakuuden antajien keskinäiset vastuusuhteet muutu.

Takauksen ja muun velkaa suojaavan vakuuden samanaikainen voimassaolo voi hankaloittaa velkaan liittyvien oikeussuhteiden hahmottamista. Mikäli tarvitset neuvoja takaukseen ja vakuuteen liittyen, lakimiehemme auttavat Sinua mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]