Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja konkurssi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan takausvastuu realisoituu velallisen konkurssissa 

Takaus on velallisen maksuvaikeuksien varalta annettu oikeustoimi, on selvää, että joissain tapauksissa konkurssiin ajautuneen velallisen maksamattomalla velalla on takaaja. Takauksen ja konkurssin suhde on säännelty sekä laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) että konkurssilaissa.

Velallisen konkurssi saattaa vaikuttaa takaajan vastuuseen joissain tilanteissa. Tästä on säädetty takauslaissa.

 • Jos velkoja jättää saatavansa ilmoittamatta velallisen konkurssissa, takaaja vapautuu takausvastuusta siltä osin kuin velkoja olisi saatavansa valvomalla saanut päävelalle suorituksen konkurssipesän varoista.
 • Jos päävelan ehtoja on velallisen osalta muutettu konkurssilain mukaisessa sovinnossa, velkoja saa silti periä päävelan aikaisempien ehtojen mukaisesti takaajalta.
 • Kun päävelka on erääntynyt ja velallinen on asetettu konkurssiin, velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta toissijaisen takauksen perusteella.
 • Jos velallinen on asetettu konkurssiin, velkoja saa vaatia suoritusta takaajalta ilman velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa.
 • Jos velkojalla on velallisen konkurssin perusteella oikeus eräännyttää päävelka ja vaatia velalliselta suoritusta, takaaja saa suorittaa päävelan ennenaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että takaaja voi maksaa velan ennen kuin velkoja on tätä häneltä edes vaatinut. Velkojalla ei tällöin ole oikeutta vaatia takaajalta enempää kuin mitä velallinen olisi ollut velvollinen suorittamaan, jos velkoja olisi eräännyttänyt päävelan. Velan ennenaikainen maksaminen on hyvä keino katkaista viivästyskoron ja muiden mahdollisten viivästysseuraamusten kertyminen.

Myös konkurssilaki sisältää muutamia sääntöjä konkurssivelallisen velkaa turvaavan takauksen vaikutuksesta konkurssimenettelylle.

 1. Laissa määrätään, että kolmannen asettama velan maksun turvaava takaus estää sen saanutta velkojaa hakemasta velallista konkurssiin.
 2. Lain mukaan velkoja voi valvoa velalliselta olevan saatavansa sen suuruisena kuin se oli konkurssin alkaessa ottamatta huomioon sen jälkeen takaajalta saamaansa suoritusta. Velkojalla ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, jos takaaja on maksanut päävelan kokonaan ennen konkurssipesänhoitajan asettamaa valvontapäivää.
 3. Konkurssilaki sääntelee myös takaajan takautumissaatavan syntymistä konkurssimenettelyssä: jos takaaja on konkurssin alettua tehnyt velkojalle suorituksen, hän saa jako-osuutta tämän maksun perusteella syntyneelle takautumissaatavalleen vasta, kun velkoja on saanut suorituksen koko sille päävelalle, josta takaaja vastaa.

Jos haluat paremmin tilanteeseesi sopivaa tietoa takauksen ja konkurssin yhteen lomittumisesta, ota yhteyttä lakimieheemme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]