Minilex - Lakipuhelin

Takauksen rajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksen rajat määrittävät takausvastuun

Takauksen laajuus riippuu siitä, onko takaus rajattu takaus (eli erityistakaus) vai yleistakaus.

Normaali takaus kattaa aina vähintään yhden velan pääoman. Korko, viivästyskorko ja muut velan liitännäiskustannukset eivät kuulu takauksen piiriin automaattisesti. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) nimittäin määrää, että jollei koron tai muun liitännäiskustannuksen erikseen sovita kuuluvan takauksen piiriin, takaus katsotaan annetuksi vain velan pääomasta.

Vaikka liitännäiskustannukset olisikin sovittu takauksen piiriin, takauslaki hankaloittaa silti velkojan asemaa hieman. Velkojan on näet ilmoitettava takaajalle velallisen maksuviivästyksestä kuukauden kuluessa viivästyksen alkamisesta. Jos velkoja ei ilmoita maksuviivästyksestä ajoissa, takaaja vastaa velan korosta, viivästyskorosta tai muusta aikaan sidotusta hyvityksestä vasta ilmoituksen antamis- tai lähettämispäivästä lukien.

Tämä sääntö ei päde, jos takaaja tietää maksuviivästyksestä muuta kautta ja velkoja voi todistaa sen. Tällaisessa tilanteessa takaaja vastaa aikaan sidotusta hyvityksestä siitä ajankohdasta lukien, jolloin hän on saanut viivästyksestä tiedon.

Takauksen osapuolet voivat sopia rajatun takauksen piiriin useamman kuin yhden velan. Tällöin takausvastuun määrä kattaa kaikkien näiden velkojen pääoman. Myös useamman velan turvaavassa takauksessa täytyy sopia varta vasten velkojen liitännäiskustannukset takauksen alle.

Erityistakaus

Erityistakauksista täytyy vielä mainita eräs takauksen rajoihin liittyvä sääntö, joka koskee tilanteita, joissa samalla päävelalla on useampi takaaja. Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia eikä muuta ole sovittu, kukin takaaja vastaa velkojalle koko päävelasta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa miljoonan euron lainalla on kaksi takaajaa, kumpikin takaaja vastaa lähtökohtaisesti koko miljoonasta eurosta, ei vain pääluvun mukaisesta 500 000 eurosta (1 000 000 jaettuna 2). On kuitenkin hyvä muistaa, että näistä asioista voidaan sopia toisin.

Yleistakaus

Yleistakaus kattaa takauksen kanssa samanaikaisen velan pääoman lisäksi kaikki muutkin velallisen velat samalta velkojalta. Yleistakauksen vastuu on siis todella laaja, mutta täysin rajaton se ei ole. Ensinnäkin yleistakausta koskee yllä mainittu sääntö velan liitännäiskustannusten lähtökohtaisesta kuulumattomuudesta takauksen vastuuseen. Toiseksi takauslaissa on erityinen yleistakauksen rajoituksia koskeva pykälä, joka sisältää seuraavat säännöt:

  1. Yleistakauksessa on määrättävä takaajan vastuun rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä pääveloista takaaja vastaa.
  2. Jollei yleistakausta ole rajattu 1-kohdan mukaisesti, takaaja vastaa vain sellaisista pääveloista, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat syntyneet ennen takauksen antamista ja olivat tuolloin takaajan tiedossa.
  3. 1- ja 2-kohdan säännöistä ei voida poiketa takaajan vahingoksi silloin, kun takaajana on luonnollinen henkilö (eli tavallinen ihminen).

Kolmanneksi yleistakaajalla on aina mahdollisuus asettaa omalle takausvastuullensa rajat. Hän saa nimittäin takauslain nojalla milloin tahansa määrätä ajankohdan, jonka jälkeen syntyvistä pääveloista hän ei vastaa. Yleistakauksen rajoitus tulee voimaan, kun takaajan ilmoitus on saapunut velkojalle, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa.

Jos haluat tietää lisää takauksesta tai mistä tahansa muusta oikeudellisesta aiheesta, lue lisää Minilex-artikkeleita. Voit myös ottaa yhteyttä lakimiehiimme, niin voit saada paremmin juuri Sinun tapaukseesi sopivia neuvoja.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Erityistakauksen antaja vastaa vain velallisen tietystä velasta

- Yleistakauksen antaja vastaa velallisen kaikista olemassa olevista veloista

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]