Minilex - Lakipuhelin

Omavelkainen takaus ja ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omavelkainen takaus

Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan sellaista takausta, jossa takaaja vastaa velasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Tällaisessa tilanteessa velkoja voi siis vaatia suoritusta takaajalta heti velan erääntymisen jälkeen. Toisin kuin toissijaisessa takauksessa velkojan ei tarvitse odottaa sitä, että velallinen on todettu maksukyvyttömäksi esimerkiksi ulosotossa. Toissijaiseen takaukseen verrattuna omavelkainen takaus on siten takaajan kannalta ankarampi vaihtoehto.

Tästä syystä ennen takaukseen ryhtymistä on tarkkaan harkittava, mihin on ryhtymässä. Takauksen antamisella voi olla kauaskantoisia seurauksia. Omavelkaisen takauksen perusteella velkaa voidaan vaatia takaajalta viime kädessä jopa ulosotossa.

Takauksen omavelkaisuudesta on sovittava nimenomaisesti. Mikäli näin ei ole sovittu, on takaus katsottava annetun toissijaisena takauksena.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omavelkaisen takaus ja ulosotto

Toissijaisessa takauksessa velkoja voi vaatia suoritusta takaajalta vasta sitten, kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi tai velallisen maksukyvyttömyys on muuten osoitettu. Sen sijaan omavelkaisessa takauksessa velkojan ei tarvitse odottaa sitä, että velallinen todettaisiin ulosotossa varattomaksi. Velkoja voi vaatia suoraan suoritusta takaajalta.

 

Varoitukset

- Takaukseen liittyy aina riski, että takaaja joutuu velan maksajaksi 

- Omavelkaisessa takauksessa velkoja voi vaatia suoritusta velalliselta suoraan eli päävelallisen ulosottototeamusta ei edellytetä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa