Minilex - Lakipuhelin

Takauksen sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksen sovittelulla takaajan vastuuta alennetaan

Takauksen sovittelulla, tai tarkemmin ilmaistuna takausvastuun sovittelulla, viitataan tilanteeseen, jossa takaajan vastuuta velallisen päävelasta sovitellaan eli käytännössä alennetaan. Päävelalla tarkoitetaan sitä velkaa, johon takaus on annettu.

Takausvastuun sovittelu voi tulla kyseeseen silloin, kun takaajana on yksityishenkilö, ja hänen maksettavakseen tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri hänen taloudelliseen asemaansa nähden. Edellytyksenä on lisäksi, että luotonantajan on takausta annettaessa tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta. Takauksen sovittelussa otetaan huomioon takaajan ikä, maksukyky sekä muut olosuhteet takausta annettaessa ja sen jälkeen.

Takauksen sovittelulla liittyy käytännössä siihen, että luotonantajalla eli velkojalla on velvollisuus antaa yksityistakaajalle tietoa takauksen piiriin kuuluvista veloista liitännäiskustannuksineen sekä niistä edellytyksistä, joiden perusteella takaajalta voidaan vaatia suoritusta. Luotonantajan on lisäksi selvitettävä takaajalle muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Näiden tietojen ohella luotonantajan on kerrottava takaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle.

Jotta takaaja voi harkita takauksen antamista ja arvioida siihen liittyvien riskien toteutumista, on hänen tärkeää saada oikeat tiedot velallisen taloudellisesta tilanteesta sekä takausvastuun laajuudesta. Jos luotonantaja laiminlyö tämän tiedonantovelvollisuutensa, ja laiminlyönti voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan sovitella.

Sama koskee tilannetta, jossa henkilö on antanut velallisen veloista yleistakauksen tai taannut toisen henkilön tililuoton, jonka mukainen saatava vaihtelee tililuoton käytön mukaan. Luotonantajalla on nimittäin velvollisuus ilmoittaa takauksen antaneelle yksityistakaajalle päävelan yhä maksamatta olevan pääoman määrä kuuden kuukauden väliajoin, ellei ole sovittu, että uudesta päävelasta ilmoitetaan takaajalle viivytyksettä. Jos luotonantaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, ja laiminlyönti voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, voidaan yksityistakaajan vastuuta sovitella.

Kun takaajana on yksityishenkilö, voidaan takausta sovitella myös kuluttajansuojalain säädöksiin vedoten. Mikäli siis takaussopimuksessa oleva ehto on yksityistakaajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan kohtuutonta ehtoa sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Lisäksi kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain mukaisesti.

Mikäli yksityistakaaja on takausta koskevan sopimuksen mukaisesti velvollinen maksamaan myös päävelkaan kuuluvaa viivästyskorkoa tai muuta maksun viivästymiseen perustuvaa hyvitystä, voidaan näitäkin tietyin edellytyksin sovitella. Tällöin noudatetaan korkolain säännöksiä.

Kun takaajana on yksityishenkilö, voidaan takausta voidaan sovitella myös kuluttajansuojalain säädöksiin vedoten. Mikäli siis takaussopimuksessa oleva ehto on yksityistakaajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan kohtuutonta ehtoa sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Lisäksi kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain mukaisesti.

Mikäli yksityistakaaja on takausta koskevan sopimuksen mukaisesti velvollinen maksamaan myös päävelkaan kuuluvaa viivästyskorkoa tai muuta maksun viivästymiseen perustuvaa hyvitystä, voidaan näitäkin tietyin edellytyksin sovitella. Tällöin noudatetaan korkolain säännöksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]