Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan Oikeudet

Takaajalla on lukuisia oikeuksia, jotka tarjoavat turvaa ja suojaa takaukseen sitoutumisen yhteydessä. Vaikka takaaminen tuo mukanaan merkittävää vastuuta, takaajalla on kuitenkin useita oikeuksia, jotka on säädetty takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa. Erityisesti yksityistakaaja nauttii suojaa, sillä hänen vahingoittamistaan ei voida sopia takauslain pakottavien säännösten vastaisesti. Takaus on sitoumus, jossa takaaja sitoutuu vastuuseen kolmannen henkilön (velallisen) velasta velkojalle.

Takaajan Tiedonsaantioikeudet

Yksityistakaajan tiedonsaantioikeuksia turvaa luotonantajan laaja tiedonantovelvollisuus ennen takauksen antamista. Tiedonantovelvollisuus kattaa takaukseen liittyvät velat, suorituksen vaatimisedellytykset ja muut takaajan asemaan vaikuttavat seikat. Myös velallisen maksukykyä koskevista seikoista on ilmoitettava takaajalle. Myös muilla kuin yksityistakaajilla on oikeus pyytää velkojalta tietoja päävelasta.

Yksityistakaajalla on oikeus pyytää tietoja luotonantajalta velallisen maksukykyyn vaikuttavista sitoumuksista tai muista vastaavista seikoista takauksen voimassa ollessa. On kuitenkin otettava huomioon, että luotonantaja on velvollinen antamaan tietoja vain asioista, jotka ovat hänen tiedossaan. Lisäksi takaajalla voi olla oikeus takauksen sovitteluun, jos luotonantaja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa. Takaajalla on myös oikeus saada velalliselta tarpeelliset tiedot päävelan suoritusvelvollisuuden selvittämiseksi.

Yksityistakaajan Oikeus Suorittaa Päävelka Alkuperäisen Sopimuksen Mukaisesti

Tämä oikeus tulee sovellettavaksi, kun päävelka on erääntynyt velallisen maksuviivästyksen vuoksi. Yksityistakaajalla on oikeus suorittaa päävelka alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti, jos takauksen ehdot täyttyvät.

Takaajan Ennenaikainen Suoritus

Takaaja voi suorittaa erääntyneen päävelan samoin edellytyksin kuin velallinen. Hän voi myös suorittaa erääntymättömän päävelan, jos velallisella olisi ollut oikeus eräännyttää velka ennenaikaisesti. On huomioitava, että takaajalla on oikeus tehdä rahasuoritus, vaikka velallinen olisi sitoutunut muunlaiseen suoritukseen.

Takaajan Kuittaamisoikeus

Takaajalla on oikeus kuittaa suorituksensa päävelan saatavalla, joka hänellä on velkojalta.

Takautumisoikeus Velalliseen ja Toiseen Takaajaan Nähden

Takautumisoikeus on yksi keskeisimmistä takaajan oikeuksista. Takaajalla on oikeus saada velalliselta takauksen perusteella suorittamansa päävelan määrä. Jos samasta päävelasta on annettu samanaikaisesti tai toisiaan edellyttäen takaukset, ja takaajien keskinäisestä vastuusta ei ole muuta sovittu, takaajalla on oikeus saada jokaiselta muulta takaajalta osuus suorittamastaan määrästä.

Takaajalla on oikeus saada maksu muilta takaajilta siltä osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa ja hänen suorituksensa on vähentänyt muiden takaajien takausvastuuta. Takaajan oikeus saada maksu velalliselta tai muilta takaajilta alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä.

Takaajan Oikeus Vakuuteen

Takaajalla on sama oikeus kuin velkojalla saada takautumissaatavalleen suoritus velallisen antamasta päävelan vakuudesta. Jos takaaja ei ole suorittanut koko päävelkaa tai jos vakuus on ennen takausta annettu myös velkojan muun saatavan vakuudeksi, takaaja saa oikeuden velkojan saatavan jälkeen.

Yleistakaus ja Takaajan Oikeudet

Takaajalla on oikeus määrätä yleistakauksen voimassaoloaikana ajankohta, jonka jälkeen syntyvistä pääveloista hän ei vastaa.

Takaajan oikeudet tarjoavat erityissuojaa yksityistakaajalle, joka on heikommassa asemassa suhteessa luotonantajaan. On tärkeää muistaa, että takauslaki mahdollistaa yksityistakaajan takausvastuun sovittamisen, mikäli vastuu muodostuu kohtuuttomaksi. Lisätietoja takaajan oikeuksista saat lakimiehiltämme.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]