Minilex - Lakipuhelin

Lainan takaus ja kuolema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa sitoumuksen antaja (takaaja) sitoutuu ottamaan vastuun kolmannen henkilön (alkuperäisen velallisen) velasta. Takauksessa takaaja vastaa velasta niin kuin omastaan, jos velkoja ei saa velkaa perittyä alkuperäiseltä velalliselta. 

Takaajan kuolema

Lainan takaajan kuollessa hänen oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kuolinpesälle. Näin käy myös hänen takausvastuulleen, sillä vainajan (takaajan) velvollisuudet eivät lakkaa hänen kuolemaansa, joten takausvastuu pysyy voimassa kuolemasta huolimatta.Takausvastuun siirtymisen jälkeen kuolinpesä vastaa takauksesta sen mukaisesti, mitä on sovittu takaussopimuksessa.

Mikäli takaajana on ollut yksityishenkilö, on kuolinpesällä mahdollisuus vapautua takausvastuusta antamalla takauksen suorittamisesta vakuuden. Vakuuden asettaminen voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun kuolinpesä halutaan jakaa. Mikäli vakuutta ei asetettaisi, tulisi kuolinpesän osakkaisen käytännössä odottaa takausvastuun realisoitumista ennen kuin voisivat ryhtyä jakamaan kuolinpesää. 

 

Kuolinpesä takaajaksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Takaajan tekemät sopimukset sitovat kuolinpesää, joten takausvastuu siirtyy kuolinpesälle. Kuolinpesän takausvastuu rajoittuu kuitenkin siihen omaisuuteen, jonka he ovat kuolinpesästä saaneet. 

Kuolinpesä joutuu vastuuseen velasta, mikäli velallinen ei sitä suorita. 

Kuolinpesän osakkaiden asema

Kuolinpesän osakkaan vastuu vainajan (alkuperäisen takaajan) velasta rajoittuu hänen perintöosansa suuruuteen.

 

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme. 

Vinkit

- Takausvastuu tulee mainita perukirjasa

- Kuolinpesän takaus voidaan sivuuttaa, mikäli kuolinpesä hankkii toisen takaajan tilalleen

Varoitukset

- Jos takausvastuu realisoituu, osakkailla on palautusvastuu: osakkaat joutuvat palauttamaan kuolinpesästä saamansa omaisuuden, jotta kuolinpesä voi maksaa velan 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa