Minilex - Lakipuhelin

Asuntolaina ja takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oletko hankkimassa ensimmäistä asuntoa tai kenties uutta asuntoa ja tarvitset nyt pankilta asuntolainaa? Voit parantaa mahdollisuuttasi saada asuntolainaa. Miten? Hankkimalla takauksen lainalle.

Takaus on yksi henkilövakuuksista. Takaus on sitoumus, jonka perusteella sitoumuksen antaja eli takaaja lupautuu velkojan hyväksi vastuuseen kolmannen henkilön eli velallisen velasta. Kun haet asuntolainaa, edellyttää pankki yleensä lisävakuutta, jotta se voisi myöntää asuntolainan. Tällöin asuntolainaa hakiessasi, takauksen hankkiminen parantaa mahdollisuuttasi saada haluamasi asuntolaina. 

Takauksia on erityisesti kolmenlaisia: henkilötakaus, omatakaus sekä valtiontakaus.

 

Henkilötakaus

Asuntolainan henkilötakaus tarkoittaa sitä, että asuntolainan hakijan lisäksi joku toinen henkilö (esimerkiksi vanhempi tai läheinen) sitoutuu maksamaan lainan takaisin pankille, jos itse lainanottajan maksukyky heikkenee eikä tämä kykene maksamaan lainaa pankille takaisin. Nykyään henkilötakaus kelpaa vakuudeksi vain pieniin luottoihin tai osaksi suuren luoton, kuten asuntolainan, vakuuksia.

Henkilötakauksia ovat omavelkainen takaus, toissijainen takaus sekä täytetakaus.

Toissijainen takaus asuntolainassa on sellainen, minkä mukaan takaaja vastaa asuntolainasta vain, jollei suoritusta saada itse velalliselta. Takaus katsotaan annetuksi toissijaisena, mikäli takausta ei ole annettu omavelkaisena tai takauksen sisällöstä ei ole muuta sovittu. Velallinen on täytynyt todeta maksukyvyttömäksi, ennen kuin pankki (velkoja) voi vaatia suorituksia toissijaiselta takaajalta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omavelkainen takaus asuntolainassa on sellainen, minkä mukaan takaaja vastaa asuntolainasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Omavelkainen takaaja on päävelasta ensisijaisessa vastuussa. Velkoja eli pankki saa vaatia takauksen perusteella takaajalta maksusuoritusta vain, kun päävelka on erääntynyt. Omavelkaisen takauksen perusteella pankki (velkoja) saa vaatia takaajalta suoritusta heti, kun päävelka (asuntolaina) on erääntynyt. Velkoja saa valita, vaatiiko hän suoritusta velalliselta vai omavelkaiselta takaajalta.

Täytetakaus asuntolainassa on sellainen, minkä mukaan takaaja vastaa asuntolainasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Esimerkiksi kun asunto-osakkeet eivät riitä velan maksamiseen, täytetakauksen takaajalle syntyy vastuu asuntolainasta. Täytetakauksen takaajan vastuu on siis velan vakuutena olevaan omaisuuten nähden toissijaista. Yksityistakaajan luotonantajalle antama takaus on täytetakaus, jos päävelka on myönnetty pääasiallisesti asunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkimista tai kunnostamista varten ja kyseinen omaisuus on päävelan vakuutena. Täytetakauksen perusteella takaaja voidaan asettaa velasta vastuuseen sen jälkeen, kun vakuus on myyty tai kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myymiselle on este. Takaaja joutuu suoritusvelvolliseksi myös silloin, kun päävelan erääntymisen jälkeen takaaja ilmoittaa velkojalle, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä.

 

Omatakaus

Vaihtoehtona asuntolainan takaamiseksi on myös omatakaus. Omatakaus on mahdollista ostaa siitä pankista, mistä asuntolaina on otettu. Omatakaus on keino hankkia lisäturvaa sekä pankille että lainaajalle siinä tapauksessa, että asuntovelallinen ei pystykään maksamaan asuntolainaa takaisin tai jos esimerkiksi asunnon myyntihinta ei riitä kattamaan jäljellä olevaa velkaa.

 

Valtiontakaus

Valtiontakaus on mahdollista saada opintolainan lisäksi asuntolainaan.  Asuntolainan valtiontakaus on tarkoitettu lainanhakijoille, joiden omat vakuudet eivät riitä asuntolainan tueksi. Valtiontakaus on mahdollista saada, kunhan ilmoittaa pankissa kiinnostuksestaan valtion takaukseen hakiessaan asuntolainaa. Valtiontakauksessa ei ole tulo- tai varallisuusrajoja. Valtiontakauksen määrä asuntolainassa on enintään 20% lainan määrästä, mutta kuitenkin enintään 50 000 euroa. Valtiontakaus on toissijainen vakuus eli ostettava kiinteistö tai asunto-osake on tällöin asuntolainan ensisijainen vakuus.  

Vinkit

Huomio asuntolainaa hankkiessa lainakatto: 

- Asuntolainaa saa enintään 90% sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta

- Ensiasunnon ostajilla lainakatto on 95% sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta

- Esimerkkinä: haluamasi asunnon kauppahinta on 100 000 euroa, jolloin voit saada enintään 90 000 euroa asuntolainaa.

- Asunnon vakuusarvo pankille on enintään 75 000 euroa.

- Vakuusarvon ylittävälle osalle (15 000 euroa) tarvitset omia säästöjä tai muun lisävakuuden, esimerkiksi omatakauksen.

- Mikäli asuntolaina on yli 90 000 euroa, tarvitset lainakaton ylittävälle osuudelle vakuudeksi joko omia säästöjä tai muita vakuuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa