Minilex - Lakipuhelin

Takaustiedonanto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen takauksen antamista takaajalle on annettava tiedoksi olennaiset takaukseen liittyvät asiat. Mikäli tämä laiminlyödään, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan sovitella.

Ennen takauksen antamista luotonantajan eli velkojan on selvitettävä takaukseen lupautuneelle yksityishenkilölle takaukseen kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen. Lisäksi on selvitettävä ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Kirjallinen selvitys on annettava viimeistään takauksen antamista edeltävänä päivänä. Luotonantajan on myös ilmoitettava yksityistakaajalle velallisen sitoumuksista ja muista maksukykyyn liittyvistä seikoista. Nämä säännökset koskevat tilanteita, joissa takaajana on yksityinen henkilö. Muut kuin kuluttajatakaukset arvioidaan siviilioikeuden yleisten sääntöjen mukaisesti, mutta tiedonantovelvollisuus vastaa kuluttajatakauksen sääntöjä.

Luotonantajan on ilmoitettava yleistakauksen antaneelle yksityistakaajalle päävelan maksamaton pääoma kuuden kuukauden välein, ellei ole sovittu, että uudesta päävelasta ilmoitetaan takaajalle viivytyksettä. Tämä säännös on pakottava vain kuluttajatakaajan eduksi. Muihin kuin kuluttajatakauksiin liittyvä tiedonantovelvollisuus edellyttää velkojan ja takaajan välistä sopimusta.

Jos velkoja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, takaajan vastuuta velasta voidaan sovitella, edellyttäen, että laiminlyönti vaikuttaa takaukseen. Sovittelussa takaajan vastuu vahvistetaan siten, kuin se olisi ollut, jos takaajalla olisi ollut tarvittavat tiedot päätöksentekonsa pohjana.

Takaajalla on oikeus pyynnöstä saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja. Tämä oikeus ei koske vain kuluttajatakaajia, vaan kaikilla takaajilla on tiedonsaantioikeus päävelkaa koskevissa asioissa. Pyyntöön liittyviä tietoja voivat olla esimerkiksi velan määrä, maksuhäiriöt ja muut vakuudet. Jos velkoja ei anna näitä tietoja pyynnöstä, takaajan vastuuta voidaan sovitella.

Takauksessa takaajalla on siis mahdollisuus ja oikeus saada tietoja takaukseen liittyen. Kuluttajatakaajalle nämä tiedot tulee tarjota velkojan aloitteesta, ja muille takaajille silloin, kun he pyytävät tietoja. Tiedonantolaiminlyönnin seurauksena takaajan vastuuta voidaan sovitella eli kohtuullistaa. Voit ottaa yhteyttä Minilexin asiantunteviin lakimiehiin lisäkysymyksissä takaukseen liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]