Minilex - Lakipuhelin

Takaustiedonanto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen takauksen tekemisestä on takaajalle annettava tiedoksi olennaiset takaukseen liittyvät asiat. Mikäli tämä laiminlyödään ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan sovitella.

Ennen kuin takaus annetaan, luotonantajan eli velkojan on selvitettävä takaukseen lupautuneelle yksityishenkilölle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen. Sen lisäksi on selvitettävä ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Jos tämä selvitys annetaan kirjallisena, se on annettava viimeistään takauksen antamista edeltävänä päivänä. Luotonantajan on myös ilmoitettava yksityistakaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Nämä säännökset koskevat siis vain niitä tilanteita, kun takaajana on yksityinen henkilö. Muut kuin kuluttajatakaukset jäävät arvioitavaksi siviilioikeuden yleisten sääntöjen nojalla, jotka tosin vastaavat tiedonantovelvollisuuden osalta pitkälti edellä mainittuja säännöksiä.

Luotonantajan on ilmoitettava yleistakauksen antaneelle yksityistakaajalle päävelan maksamaton pääoma kuuden kuukauden väliajoin, jollei ole sovittu, että uudesta päävelasta ilmoitetaan takaajalle viivytyksettä. Tämäkin säännös on pakottava vain kuluttajatakaajan eduksi. Muihin kuin kuluttajatakauksiin liittyvä tiedonantovelvollisuus edellyttää siten velkojan ja takaajan välistä sopimusta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli velkoja laiminlyö näiden sääntöjen mukaan hänelle kuuluvan tiedonantovelvollisuutensa, voidaan takaajan vastuuta velasta sovitella. Edellytyksenä on, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen. Takaaja on esimerkiksi uskaltautunut antamaan takauksen, kun ei ole tiennyt velallisen huonosta maksukyvystä tai vastaavasta seikasta. Sovittelussa takaajan vastuu tulee vahvistaa sellaiseksi kuin sen olisi voinut olettaa muodostuvan, jos takaajalla olisi ollut tarvittavat tiedot päätöksentekonsa pohjana.

Takaajalla on pyynnöstä oikeus saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja. Tämä ei koske pelkästään kuluttajatakaajia, vaan kaikilla takaajilla on tiedonsaantioikeus päävelkaa koskevista asioista, kun niitä pyydetään. Päävelkaan liittyvä asioita ovat esimerkiksi velan määrä, maksuhäiriöt ja muut vakuudet. Mikäli velkoja ei näitä tietoja pyynnöstä anna, voidaan tässäkin tapauksessa takaajan vastuuta sovitella.

Takauksessa takaajalla on siten edellä ilmenevin tavoin mahdollisuus ja oikeus saada tietoja takaukseen liittyen. Kuluttajatakaajalle nämä tiedot tulee tarjota velkojan omasta aloitteesta ja muille takaajille silloin, kun he näitä tietoja pyytävät. Tiedonantolaiminlyönnin seurauksena takaajan vastuuta voidaan sovitella eli kohtuullistaa. Takausasioissa voit ottaa yhteyttä Minilexin asiantunteviin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa