Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan oikeudet ja velvollisuudet on säädetty takauslaissa

Takaajan oikeudet ja velvollisuudet on säädetty laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki). Takauslaissa myönnetään takaajalle paljon tilannesidonnaisia oikeuksia, kun taas velvollisuuksia laki asettaa takaajalle vain yhden, mutta sitäkin merkittävämmän.

Takaajan maksuvelvollisuus

Takaajan huomattava velvollisuus on maksaa toisen henkilön velka takaussitoumuksessa määritellyn tilanteen koittaessa. Jos takaajalla ei olisi tätä ehdollista maksuvelvollisuutta, ei olisi mieltä puhua mistään takauksesta. Takaajan maksuvelvollisuuden syntymisen hetki vaihtelee riippuen siitä, millaisesta takauksesta on kyse. Omavelkaisessa takauksessa takaajan maksuvelvollisuus syntyy silloin, kun päävelka on erääntynyt ja velkoja vaatii takaajalta maksua. Omavelkaisen takauksen maksuvelvollisuus ei edellytä velallisen maksukyvyttömyyttä.

Toissijaisen takauksen maksuvelvollisuuden syntyhetki on vasta silloin, kun velka on erääntynyt ja jokin viranomainen on todennut velallisen olevan varaton. Täytetakauksen maksuvelvollisuus on vaativin: velan erääntyneisyyden ja velallisen maksukyvyttömyyden lisäksi sen syntymiseksi vaaditaan 1) velan turvaksi annetun vakuuden myymistä, 2) vakuuden myymisen estettä tai 3) täytetakaajan ilmoitusta siitä, ettei hän vaadi vakuuden myymistä.

Takaajalla on lukuisia oikeuksia 

Takaajalla on lukuisia takauslaissa säädettyjä oikeuksia, joiden tarkoitus on lähinnä suojata heikompaa sopimuspuolta ja ehkäistä takauksen luisuminen kohtuuttomaksi. Takaajalla on takauslain mukaan seuraavat oikeudet:

  • Oikeus rajoittaa yleistakauksen vastuuta.
  • Oikeus saada velkojalta tietoja ennen takauksen antamista ja takauksen voimassa ollessa.
  • Yksityistakaajan oikeus suorittaa päävelka alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.
  • Oikeus tehdä ennenaikainen suoritus joko samoin edellytyksin kuin velallinen tai silloin, kun velkojalla on jostain syystä oikeus eräännyttää päävelka.
  • Oikeus tehdä suoritus kuittaamalla päävelka saatavalla, joka takaajalla on velkojalta (takaajan kuittausoikeus).
  • Takautumisoikeus velalliseen nähden.
  • Oikeus saada velalliselta päävelan suoritusvelvollisuuden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.
  • Sama oikeus kuin velkojalla saada takautumissaatavalleen suoritus velallisen antamasta päävelan vakuudesta.
  • Takautumisoikeus toiseen takaajan nähden.

Erityisen hyödyllisinä oikeuksina on mainittava takaajan tiedonsaanti- ja takautumisoikeudet.

Tarkempaa tietoa tässä artikkelissa mainituista takaajan oikeuksista saat yksittäisiä takaajan oikeuksia käsittelevistä Minilex-artikkeleista ja kysymällä paremmin juuri Sinun tilanteeseesi sopivia neuvoja suoraan lakimieheltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa