Minilex - Lakipuhelin

Takauksen vanhentumisen katkaiseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus vanhenee kolmen vuoden kuluttua päävelan erääntymisestä

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa toinen henkilö sitoutuu ottamaan vastuun toisen henkilön velvoitteesta. Takaussitoumuksen antanutta henkilöä kutsutaan takaajaksi ja takauksen turvaama velvoite on päävelka. Tavallisesti takaus annetaan rahalainan takaisinmaksuun. Tällöin takaaja voi joutua maksamaan päälainan takaisin korkoineen.

Takauksesta säädetään laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta eli niin sanotussa takauslaissa. Takauslaissa on säädökset myös takauksen vanhentumisesta. Takauslaissa ei kuitenkaan ole erillisiä säädöksiä takauksen vanhentumisen katkaisemisesta, joten siihen sovelletaan lakia velan vanhentumisesta (vanhentumislaki).

Takauslain mukaan takaajan vastuu velasta vanhentuu kolmen vuoden kuluttua siitä, kun päävelka on erääntynyt, ellei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu (ensisijainen vanhentumisaika). Jos velan eräpäivää ei ole tiedossa, takaus vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua sen antamisesta (toissijainen vanhentumisaika).

Takauslain mukaan nämä kaksi vanhentumisaikaa juoksevat samanaikaisesti, mikä tarkoittaa, että kymmenen vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan myös silloin, kun velka on erääntynyt, vaikka tosiasiallisesti sillä ei ole enää merkitystä.

Laki velan vanhentumisesta

Koska takauslaissa ei ole omia säännöksiä takauksen vanhentumisen katkaisemiseen, sovelletaan siihen vanhentumislain mukaisia velan vanhentumisen katkaisemista koskevia säännöksiä. Näitä katkaisumenetelmiä ovat sekä vapaamuotoiset että oikeudelliset katkaisutoimet.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takauksen vanhentumisen katkaiseminen vapaamuotoisella oikeustoimella

Vapaamuotoisia katkaisutoimia ovat osapuolten sopimus maksujen järjestelystä taikka siitä että vanhentuminen on katkaistu, velallisen suoritus velasta tai velan tunnustaminen sekä se, että velkoja vaatii suoritusta velalliselta tai muulla tavoin muistuttaa velasta.

Takauksen vanhentumisen katkaiseminen oikeudellisella oikeustoimella

Oikeudellisilla katkaisutoimilla tarkoitetaan velkojan nostamaa kannetta velallista vastaan, velkoja panee vireille ulosottoasian tai velkoja ilmoittaa saatavan velallista koskevan julkisen haasteen johdosta.

Näitä vapaamuotoisia ja oikeudellisia katkaisutoimia sovelletaan siis myös takaukseen. Esimerkiksi muistuttamalla takaajaa hänen vastuustaan päävelasta, takauksen vanhentuminen katkeaa. Tällöin kolmen ja kymmenen vuoden vanhentumisajat alkavat alusta siitä hetkestä, jolloin takauksen vanhentuminen on katkaistu.

Takauksen vanhentumisen katkaisemiseen liittyvissä tarkemmissa kysymyksissä on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa