Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan Oikeudet Turvaavat Takaajaa

Takaajalla on monia lain suojaamia oikeuksia, joita ei voida rajoittaa takaajan vahingoksi takaussopimuksella. Osa oikeuksista on kuitenkin myönnetty erityisesti yksityistakaajalle, sillä hänen asemansa on katsottu tarvitsevan enemmän suojaamista. Takaukseen sitoutuminen tuo mukanaan paljon vastuuta, ja siksi takaajan oikeuksista säädetään tarkemmin takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa. Takaaja on henkilö, joka on sitoutunut takaussitoumuksessa vastaamaan kolmannen henkilön (velallisen) velasta velkojalle.

Takaajan Tiedonsaantioikeus

Takaajalla on ensinnäkin oikeus saada velkojalta tietoja päävelkaa koskevista seikoista. Yksityistakaajalla on lisäksi oikeus pyynnöstä saada tietoja velallisen sitoumuksista ja muista maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voi olla merkitystä yksityistakaajalle. Mikäli velkoja rikkoo tiedonantovelvollisuuttaan, takaajan vastuuta voidaan sovitella.

Takaajan Kuittausoikeus

Takaajalle on myös suotu oikeus suorittaa maksu kuittaamalla päävelan saatavalla, jonka hänellä on velkojalta. Takaaja voi myös käyttää kuittaukseen velallisen saatavaa, jolla tämä voisi kuitata päävelkaa.

Takaajan Takautumisoikeus

Tärkein takaajalle myönnetty oikeus on kuitenkin takautumisoikeus. Takaaja voi vaatia velalliselta takauksen perusteella suorittamansa päävelan määrää. Suoritettu takaus synnyttää velkasuhteen takaajan ja velallisen välille. Velallinen on siten velvollinen maksamaan takaajalle hänen suorittamansa päävelan määrän. Velallisen ei kuitenkaan tarvitse maksaa tätä velkaa kokonaan, jos velallisen velkaehtoja on muutettu esimerkiksi yrityssaneerauksessa. Velallisen velkojan ehtojen muutos sitoo myös velkasuhteessa takaajaa kohti.

Yhteisvastuullisessa takauksessa, kun takaajia on useita, takaajalla on oikeus saada maksu muilta takaajilta siltä osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa, ja hänen suorituksensa on vähentänyt muiden takaajien takausvastuuta. Takaajan oikeus saada maksu velalliselta tai muilta takaajilta alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä.

Takaajan Vakuusoikeus

Takaajalla on sama oikeus kuin velkojalla saada takautumissaatavalleen suoritus velallisen antamasta päävelan vakuudesta. Mikäli takaaja ei ole suorittanut koko päävelkaa tai jos vakuus on ennen takausta annettu myös velkojan muun saatavan vakuudeksi, takaajalla on oikeus velkojan saatavan jälkeen.

Lisää tietoa takaajan oikeuksista saat Minilexin lakimiehiltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]