Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan oikeudet turvaavat takaajaa

Takaajalla on monia lain suomia oikeuksia, joita ei voida rajoittaa takaajan vahingoksi takaussopimuksella. Osa oikeuksista on kuitenkin myönnetty vain yksityistakaajalle, koska yksityistakaajan aseman on katsottu tarvitsevan enemmän suojaamista. Takaukseen sitoutuminen tuo mukanaan paljon vastuuta ja siksi takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa säädetään takaajan oikeuksista. Takaaja on siis henkilö, joka on sitoutunut takaussitoumuksessa vastaamaan kolmannen henkilön (velallisen) velasta velkojalle. 

Takaajan tiedonsaantioikeus

Takaajalla on ensinnäkin oikeus saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja. Yksityistakaajalla on tämän lisäksi oikeus saada pyynnöstä velkojalta tietoja sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä yksityistakaajalle. Mikäli velkoja rikkoo tiedonantovelvollisuuttaan, voidaan takaajan vastuuta sovitella.

Takaajan kuittausoikeus

Takaajalle on myös suotu oikeus suorittaa maksu kuittaamalla päävelan saatavalla, joka hänellä on velkojalta. Takaaja saa myös käyttää kuittaukseen sellaista velallisen saatavaa velkojalta, jolla velallinen saisi kuitata päävelkaa. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takaajan takautumisoikeus

Tärkein takaajalle suotu oikeus on kuitenkin takautumisoikeus. Takautumisoikeuden perusteella takaaja voi vaatia takauksen perusteella velkojalle suorittamansa päävelan määrään velalliselta. Suoritettu takaus synnyttää siis velkasuhteen takaajan ja velallisen välille. Velallinen on täten velvollinen maksamaan takaajalle hänen suorittamansa päävelan määrän. Velallisen ei kuitenkaan tarvitse maksaa tätä velkaa kokonaan, jos velallisen velan ehtoja on muutettu esimerkiksi yrityssaneerauksessa. Velallisen velkojan ehtojen muutos sitoo myös siis velkasuhteessa takaajaa kohti.

Yhteisvastuullisessa takauksessa (kun takaajia on monta), takaajalla on oikeus saada maksu muilta takaajilta siltä osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa ja hänen suorituksensa on vähentänyt muiden takaajien takausvastuuta. Takaajan oikeus saada velalliselta tai muilta takaajilta maksu alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä. 

Takaajan vakuusoikeus

Takaajalla on sama oikeus kuin velkojalla saada takautumissaatavalleen suoritus velallisen antamasta päävelan vakuudesta. Mikäli takaaja ei ole suorittanut koko päävelkaa tai jos vakuus on ennen takausta annettu myös velkojan muun saatavan vakuudeksi, takaajalla on oikeus velkojan saatavan jälkeen.

Lisää tietoa takaajan oikeuksista saat Minilexin lakimiehiltä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa