Minilex - Lakipuhelin

Takaajan suostumus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan suostumus edellytyksenä takaukselle

Takaajan suostumus on takauksen olemassa olon edellytys. Jos takaaja ei anna suostumustaan takaukseen, takauksella ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Myös päävelan ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi edellyttää takaajan suostumusta, ellei kyse ole yleistakauksesta, joka kattaa velallisen kaikki velat tietylle velkojalle.

Takaajan suostumus ilmenee takaussitoumuksesta, joka on yleensä kirjallinen takaussopimus. Takaussitoumuksen voi kuitenkin antaa myös suullisesti, mutta se ei ole suositeltavaa mahdollisten todistelukysymysten kannalta.

Takaajan pätevä suostumus

Jotta takaaja voisi antaa pätevän suostumuksen, hänellä on oltava asianmukaiset tiedot takauksesta ja sen ehdoista. Jos takaaja on yksityishenkilö, luotonantajan eli yleensä pankin on selvitettävä yksityistakaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat ja niiden liitännäiskustannukset, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Selvitys voidaan antaa kirjallisena, jolloin se tulee antaa viimeistään takauksen antamista edeltävänä päivänä.

Luotonantajan on myös ennen takauksen antamista ilmoitettava takaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa varallisuutta, ansiotuloja, otettuja luottoja ja maksuhäiriömerkintöjä koskevat tiedot.

Jos luotonantaja ei anna takaajalle näitä tietoja, takaajan vastuuta voidaan tietyin edellytyksin sovitella eli alentaa. Sovittelu on mahdollista, jos luotonantaja on tiennyt näistä tiedoista tai jos hänen olisi ainakin pitänyt tietää niistä. Täytyy myös voida olettaa, että tietojen antamatta jättäminen on vaikuttanut takauksen antamiseen.

Velan ehtojen muuttaminen sekä takaajan suostumus

Päävelan ehdot ovat muutettavissa, mutta muutokset eivät välttämättä sido takaajaa. Ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi ei sido takaajaa, mikäli hän ei ole antanut muutokseen suostumusta. Mikäli kyse on kuitenkin yleistakauksesta, muutokset ovat sitovia ilman takaajan suostumusta. Vähäisestä takaajan vastuuseen vaikuttavasta ehdon muutoksesta saavat velkasuhteen osapuolet sopia myös ilman takaajan suostumusta. Vähäisenä velkasuhteen muutoksena pidetään muun muassa maksuajan pidentämistä. Jos muutos takaajan vastuuseen on vähäistä suurempi, saa muutoksen tehdä ilman takaajan suostumusta, jos peruste on yksilöity päävelkaa koskevassa sopimuksessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa