Minilex - Lakipuhelin

Takaajan suostumus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Takaajan suostumus on takauksen olemassa olon edellytys. Jos takaaja ei anna suostumustaan takaukseen, takauksella ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Myös päävelan ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi edellyttää takaajan suostumusta, ellei kyse ole yleistakauksesta, joka kattaa velallisen kaikki velat tietylle velkojalle. Takaajan suostumus ilmenee takaussitoumuksesta, joka on yleensä kirjallinen takaussopimus. Takaussitoumuksen voi kuitenkin antaa myös suullisesti, mutta se ei ole suositeltavaa mahdollisten todistelukysymysten kannalta.

Jotta takaaja voisi antaa pätevän suostumuksen, hänellä on oltava asianmukaiset tiedot takauksesta ja sen ehdoista. Jos takaaja on yksityishenkilö, luotonantajan eli yleensä pankin on selvitettävä yksityistakaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat ja niiden liitännäiskustannukset, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Selvitys voidaan antaa kirjallisena, jolloin se tulee antaa viimeistään takauksen antamista edeltävänä päivänä.

Luotonantajan on myös ennen takauksen antamista ilmoitettava takaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa varallisuutta, ansiotuloja, otettuja luottoja ja maksuhäiriömerkintöjä koskevat tiedot.

Jos luotonantaja ei anna takaajalle näitä tietoja, takaajan vastuuta voidaan tietyin edellytyksin sovitella eli alentaa. Sovittelu on mahdollista, jos luotonantaja on tiennyt näistä tiedoista tai jos hänen olisi ainakin pitänyt tietää niistä. Täytyy myös voida olettaa, että tietojen antamatta jättäminen on vaikuttanut takauksen antamiseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »