Minilex - Lakipuhelin

Takaajan tiedonsaantioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajalla on oikeus saada tietoja 

Lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) mukaan takaajalla on laaja oikeus saada tietoja takauksen yksityiskohdista, sen merkityksestä ja velallisen maksukykyyn liittyvistä seikoista. Tämä takaajan tiedonsaantioikeus on vieläkin laajempi, jos kyseessä on yksityinen takaus. Takaajan oikeutta saada tietoja vahvistaa velkojan tiedonantovelvollisuus.  Jos takaajan tiedonsaantioikeus ei toteudu, takaajan vastuuta voidaan sovitella. Takauksen sovittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että takaajan vastuu vähenee.

Velkojalla on tiedonantovelvollisuus

Luotonantajalla on oma-aloitteinen tiedonantovelvollisuus yksityistakaajalle ennen takauksen antamista. Tällöin luotonantajan on takauslain mukaan selvitettävä yksityistakaajalle:

  • takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen (esimerkiksi korko ja viivästyskorko),
  • ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä
  • muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat.

Näiden selvitysten antamisen lisäksi luotonantajan on ennen takauksen tapahtumista ilmoitettava yksityistakaajalle:

  • sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle.

Niin ikään oma-aloitteisesti on luotonantajan ilmoitettava yleistakauksen antaneelle yksityistakaajalle päävelan maksamaton pääoma kuuden kuukauden väliajoin takauksen voimassa ollessa, jollei ole sovittu, että uudesta päävelasta ilmoitetaan takaajalle viivytyksettä.

Oikeus saada pyynnöstä velkaa koskevia tietoja

Velkojalta automaattisesti saatavien tietojen lisäksi takaajalla on pyynnöstä oikeus saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja. Tämä takaajan tiedonsaantioikeus on myös muilla kuin yksityistakaajilla. Yksityistakaajan tiedonsaantioikeus menee kuitenkin pitemmälle: luotonantajan on takauksen voimassa ollessa pyynnöstä ilmoitettava yksityistakaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Vaikka luotonantajalla on kyseinen tiedonantovelvollisuus, ei hänellä ole kovinkaan laajaa velvollisuutta selvittää velallisen maksukykyyn vaikuttavia seikkoja. Yksityistakaajan tiedonsaantioikeus velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista koskeekin lähinnä seikkoja, jotka ovat luotonantajan tiedossa.

Velkojan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Jos luotonantaja tai muunlainen velkoja laiminlyö minkä tahansa tässä artikkelissa käsitellyn tiedonantovelvollisuutensa ja tämän laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan sovitella. Takaajan vastuu saatetaan sovittelussa sellaiseksi, millainen se olisi ollut, jos takaaja olisi saanut kaikki tarvitsemansa tiedot takauslain mukaan.

Takaajan tiedonsaantioikeuden taustalla on Suomen 1990-luvun alun laman kokemukset. Ennen kyseisiä lama-aikoja takauksista sopiminen oli vapaampaa. Tämä johti vaikeuksiin laman puhjettua, sillä kävi ilmi, että monella takaajalla oli hyvin epäselvä kuva antamansa sitoumuksen sisällöstä, riskeistä ja merkityksestä. Ääritilanteissa takaajat olivat allekirjoittaneet takaussitoumuksen luullen sitä merkityksettömäksi muodollisuudeksi ja kärsivät siitä suhteettoman suuren vahingon myöhemmin.

Lisätietoa esimerkiksi siitä, mikä katsotaan yksityiseksi takaukseksi tai yleistakaukseksi, saat lukemalla muita takausta käsitteleviä Minilex-artikkeleita tai ottamalla yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa