Minilex - Lakipuhelin

Takaajan tiedonsaantioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan Oikeus Tiedonsaantiin: Takauksen Tietovaatimukset

Lain mukaan takaajalla on laaja oikeus saada tietoja takauksen yksityiskohdista, sen merkityksestä ja velallisen maksukykyyn liittyvistä seikoista. Tämä tiedonsaantioikeus korostuu erityisesti yksityistakauksissa. Velkojan tiedonantovelvollisuus vahvistaa takaajan oikeutta. Jos takaajan tiedonsaantioikeutta ei kunnioiteta, hänen vastuutaan voidaan sovitella, mikä tarkoittaa käytännössä vastuun vähentämistä.

Velkojan Tiedonantovelvollisuus

Luotonantajalla on ennen takauksen antamista oma-aloitteinen velvollisuus selvittää yksityistakaajalle seuraavat asiat takauksen osalta:

  • Takaukseen kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen (kuten korko ja viivästyskorko).
  • Ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta.
  • Muut takaajan asemaan vaikuttavat olennaiset seikat.

Lisäksi luotonantajan on ennen takauksen tapahtumista ilmoitettava yksityistakaajalle:

  • Velallisen sitoumuksista ja muista maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle.

Luotonantajan on myös ilmoitettava yleistakauksen antaneelle yksityistakaajalle päävelan maksamattoman pääoman tilanne kuuden kuukauden välein takauksen voimassa ollessa, ellei toisin ole sovittu.

Oikeus Saada Pyynnöstä Lisätietoja

Takaajalla on oikeus pyynnöstä saada lisätietoja päävelkaa koskevista seikoista. Tämä oikeus koskee kaikkia takaajia, mutta yksityistakaajilla se menee vielä pidemmälle. Luotonantajan on takauksen voimassa ollessa ilmoitettava yksityistakaajalle pyynnöstä sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Vaikka luotonantajalla on velvollisuus tiedonantoon, hänellä ei ole laajaa velvollisuutta selvittää velallisen maksukykyyn vaikuttavia seikkoja. Yksityistakaajan tiedonsaantioikeus koskee ennen kaikkea seikkoja, jotka ovat luotonantajan tiedossa.

Velkojan Tiedonantovelvollisuuden Laiminlyönti

Jos luotonantaja tai muu velkoja laiminlyö tässä käsitellyn tiedonantovelvollisuutensa, ja tämän laiminlyönnin oletetaan vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan sovitella. Sovittelussa takaajan vastuu määritellään siten, kuin se olisi ollut, jos takaaja olisi saanut kaikki tarvittavat tiedot takauksen mukaisesti.

Takaajan tiedonsaantioikeus juontaa juurensa Suomen 1990-luvun laman kokemuksista. Laman aikana takauksista sopiminen oli vapaampaa, mikä aiheutti ongelmia laman puhjettua. Monilla takaajilla oli epäselvä käsitys antamansa sitoumuksen sisällöstä, riskeistä ja merkityksestä. Takaajat olivat allekirjoittaneet takaussitoumuksen ilman riittävää ymmärrystä, mikä johti kohtuuttomiin seuraamuksiin.

Lisätietoa esimerkiksi yksityisestä ja yleisestä takauksesta löydät muista Minilex-artikkeleista tai voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]