Minilex - Lakipuhelin

Takaajan suoja

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Takaajan suoja turvaa ennen kaikkea yksityishenkilöä takaajana

Takaus on takaajaksi nimitetyn henkilön antama sitoumus, jolla hän velvoittautuu vastaamaan velkojalle toisen henkilön velasta eli ns. päävelasta. Jos siis varsinainen velallinen ei maksa velkaansa takaisin sovittuna ajankohtana, velkoja voi takaussitoumuksen perusteella vaatia maksua takaajalta. 1990-luvun lamassa takaajat joutuivat todellisiin vaikeuksiin jouduttuaan maksumiehiksi varsinaisten velallisten sijaan. Tästä syystä takaajan suoja varmistetaankin nykyisin lainsäädännössä huomattavasti lama-aikoja paremmin.

Laissa säädetty takaajan suoja on tarkoitettu turvaamaan ennen kaikkea yksityistakaajan asemaa luotonantajia kohtaan. Yksityistakaajalla tarkoitetaan yksittäistä henkilöä, joka takaa velan toisen puolesta. Luotonantaja taas merkitsee sellaista elinkeinonharjoittajaa, joka myöntää elinkeinonaan luottoa tai vakuuksia takausta tai muuta vakuutta vastaan. Yksityistakaajaa suojaa jo se, että vaikka takauksesta muuten olisi mahdollista sopia myös toisin kuin takauslaissa on säädetty, yksityistakaajan kohdalla lakia on kuitenkin pakko noudattaa, kun takaussitoumus on annettu luotonantajalle.

Takaajan suoja lainsäädännössä

Takaajaa suojaa laissa ensinnäkin se, että luotonantajalle on säädetty laaja tietojenantovelvollisuus tätä kohtaan ennen takaussitoumuksen antamista. Luotonantajan on kerrottava takaajalle kaikki olennaiset hänen asemaansa vaikuttavat seikat, joiden sisältöä on myös määritelty laissa. Myös takaussitoumuksen tultua jo voimaan takaajalla on oikeus saada pyydettäessä tietoja muun muassa velallisen maksukyvystä ja velkasitoumuksista. Jos päävelan ehtoja muutetaan tavalla, joka heikentää takaajan asemaa olennaisesti, takaajan suostumus vaaditaan ehtojen muuttamiselle.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tiettyjen takaustyyppien kohdalla yksityistakaajaa suojataan myös erityisillä säännöksillä. Jos takaaja sitoutuu ns. täytetakaukseen, joka annetaan yleensä asuntolainan vakuudeksi, velkoja saa vaatia maksua takaajalta vasta sen jälkeen, kun lainan vakuutena ollut omaisuus on ensin myyty. Tällöinkin takaajalta on mahdollista vaatia vain suorittamatta jäänyttä loppuvelkaa. Jos taas takaaja sitoutuu ns. yleistakaukseen, takaussitoumuksessa on sovittava se velan enimmäismäärä, jota takaajalta on mahdollista vaatia. Myös yleistakauksen voimassaoloajasta on sovittava ennalta.

Takaajaa suojaa lisäksi se, että hänen vastuutaan velasta on mahdollista sovitella, jos velan maksaminen muodostuisi kohtuuttomaksi hänen varallisuuteensa nähden. Edellytyksenä sovittelulle tosin on tässä tapauksessa se, että luotonantaja joko tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää takausta annettaessa, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhdassa hänen maksukykyynsä nähden. Takaajan vastuuta on myös mahdollista sovitella, jos luotonantaja on olennaisesti laiminlyönyt tietojenantovelvollisuutensa tätä kohtaan.

Takaajan takautumisoikeus suojaa takaajaa

Olennaisin takaajaa suojaava seikka on silti ns. takautumisoikeus, joka takaajalle syntyy päävelalliseen nähden silloin, kun takaaja joutuu maksamaan päävelkaa velallisen puolesta. Varsinainen velallinen ei siis vapaudu maksuvelvoitteestaan sillä, että takaaja suorittaa velan hänen puolestaan. Takaajalla päinvastoin on oikeus vaatia takautuvasti velalliselta takaisin koko suorittamaansa velan määrää. Tämä onkin välttämätöntä, sillä ilman takautumisoikeutta takaukseen sitoutuminen olisi takaajalle kohtuuttoman haitallista. Lisätietoja takaajan suojasta ja takautumisoikeudesta saat esimerkiksi osaavalta lakimiehiltämme.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa