Minilex - Lakipuhelin

Takaajan suoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan Suoja: Erityisesti Yksityishenkilöt Huomioon Ottaen

Takaajan rooli kantajana on tärkeä, ja takaajalla on oikeuksia, jotka turvaavat hänen asemaansa. Takaus on sitoumus, jossa takaaja vastaa toisen henkilön, päävelallisen, velasta. Mikäli päävelallinen ei maksa velkaansa sovittuna ajankohtana, velkoja voi vaatia maksua takaajalta. Erityisesti 1990-luvun laman aikana takaajat kohtasivat haasteita jouduttuaan vastuuseen varsinaisten velallisten sijasta. Nykyinen lainsäädäntö on kuitenkin huomattavasti paremmin suunniteltu suojaamaan takaajia tällaisilta tilanteilta.

Yksityistakaajan Asemaa Turvataan Lainsäädännöllä

Lainsäädännön tarkoituksena on suojata ennen kaikkea yksityistakaajan asemaa luotonantajaa vastaan. Yksityistakaajalla tarkoitetaan yksittäistä henkilöä, joka takaa toisen henkilön velan. Lakia on noudatettava, kun takaussitoumus on annettu luotonantajalle, eikä siitä voida poiketa.

Yksityistakaajaa suojaa se, että luotonantajalla on laaja tietojenantovelvollisuus ennen takaussitoumuksen antamista. Takaajalle on kerrottava kaikki olennaiset seikat, jotka voivat vaikuttaa hänen asemaansa, ja takaajalla on oikeus saada tietoja myös sitoumuksen voimassaolon aikana. Jos päävelan ehtoja muutetaan heikentämään takaajan asemaa, tarvitaan takaajan suostumus.

Tietyissä takaustyypeissä, kuten täytetakauksessa asuntolainan yhteydessä, takaajaa suojataan erityissäännöksin. Velkoja voi vaatia maksua takaajalta vasta, kun lainan vakuutena ollut omaisuus on myyty, ja takaajalta voidaan vaatia vain suorittamatta jäänyttä loppuvelkaa. Yleistakauksessa sovitaan ennalta velan enimmäismäärä ja voimassaoloaika.

Takaajan Vastuun Sovittelu ja Takautumisoikeus

Takaajan vastuuta velasta voidaan sovitella, jos maksaminen olisi kohtuutonta hänen varallisuuteensa nähden. Edellytyksenä sovittelulle on, että luotonantaja tiesi tai olisi pitänyt tietää takaajan vastuun olevan epäsuhdassa maksukykyyn nähden. Takaajan vastuuta voidaan sovitella myös, jos luotonantaja on olennaisesti laiminlyönyt tietojenantovelvollisuutensa.

Olennaisin suoja takaajalle on kuitenkin takautumisoikeus, joka syntyy, kun takaaja joutuu maksamaan päävelkaa velallisen puolesta. Takaajalla on oikeus vaatia takautuvasti velalliselta koko suorittamaansa velan määrää. Ilman tätä oikeutta takaukseen sitoutuminen olisi takaajalle kohtuuttoman haitallista. Lisätietoja takaajan suojasta ja takautumisoikeudesta saat asiantuntevilta lakimiehiltämme.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]