Minilex - Lakipuhelin

Yleistakaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksessa henkilö antaa sitoumuksen eli lupautuu ottamaan vastatakseen toisen henkilön velvoitteen. Toisin sanoen takaaja lupautuu maksamaan velallisen velan velkojalle, mikäli velallinen ei tätä itse tee. Takauksia on erimuotoisia ja tässä artikkelissa keskitytään yleistakaukseen.

Takaus voi koskea vain tiettyä yksilöityä velkaa tai se voi kohdistua laajemmin velallisen velkoihin. Silloin kun takaus koskee muutakin kuin velallisen yksilöityä päävelkaa puhutaan yleistakauksesta. Yleistakaus annetaan tyypillisesti siten, että se koskee kaikkia velallisen olemassa olevia sekä tulevaisuudessa syntyviä velkoja. Tällöin takaaja ei siis voi olla varma siitä, millaiseksi hänen takausvastuunsa lopulta muodostuu.

Yleistakauksessa on kuitenkin sovittava takauksen enimmäisrahamäärästä sekä voimassaoloajasta. Ajallisesti yleistakaus voidaan rajata siten, että se kattaa vain tiettynä aikana erääntyvät tai syntyvät velat tai, että yleistakaus on voimassa vain tietyn ajan. Jos yleistakausta ei ole rajattu vastaa takaaja ainoastaan niistä veloista, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat syntyneet ennen takauksen antamista ja olivat tuolloin takaajan tiedossa. Näistä yleistakauksen rajaamista koskevista säännöksistä ei voi poiketa takaajan vahingoksi, mikäli takaajana on yksityishenkilö.

Yleistakauksen ollessa voimassa voi takaaja myös määrätä ajankohdan, jonka jälkeen syntyvistä velallisen pääveloista hän ei enää vastaa. Tämä rajoitus tulee voimaan, kun takaajan ilmoitus on saapunut velkojalle, ellei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa.

Mainittakoon vielä, että yleistakauksen ollessa voimassa luotonantajalla on velvollisuus ilmoittaa yleistakauksen antaneelle yksityistakaajalle tiedot maksamattoman pääoman määrästä kuuden kuukauden väliajoin, ellei ole sovittu, että uudesta päävelasta ilmoitetaan takaajalle viivytyksettä. Sama velvollisuus luotonantajalla on myös silloin, kun yleistakaus koskee tililuottoa, jossa velan määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon luottoa käytetään. Mikäli luotonantaja laiminlyö tämän tiedonantovelvollisuuden ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, voidaan yksityistakaajan vastuuta sovitella.

Lisätietoa takaajan oikeuksista ja velvollisuuksista löydät Minilexin artikkeleista. Yksityiskohtaisissa kysymyksissä voit kääntyä lakimiespuhelimen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]