Minilex - Lakipuhelin

Takaajan vapauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vain velkoja voi vapauttaa takaajan takausvastuusta. Takausvastuusta vapauttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, ettei takaajana olevan henkilö ole enää vastuussa velan maksamisesta velkojalle, vaikka velkoja ei saisi suoritusta velalliselta itseltään.

Silloin kun takaus on annettu yhteisvastuullisesti eli samalla päävelalla on useita takaajia ja kaikkien takaajien vastuu on yhtenäinen, ja velkoja vapauttaa vain yhden takaajista vastuusta, vastaavat muut takaajat tämän jälkeen enää vain oman osuutensa suorittamisesta. Näin estetään se, ettei yhden takaajan vapauttaminen lisää toisten takaajien takausvastuun määrää. 

Lisäksi on säädetty, että jos velkojan luopuu velallisen tälle antaneesta vakuudesta, vapautuu takaaja takausvastuustaan siltä osin kuin vakuuden arvo olisi riittänyt päävelan suoritukseksi. Mikäli vakuuden on antanut joku muu kuin velallinen, vapautuu takaaja vastuusta kuitenkin vain, jos vakuuden antajan ja takaajan keskinäisestä vastuusta on näin sovittu. Jos taas annetun vakuuden arvo alenee velkojan toimen tai laiminlyönnin vuoksi, vapautuu takaaja vastuusta siltä osin, kuin vakuuden arvo olisi riittänyt päävelan maksuksi.

Jos jo taatulle velalle on myöhemmin annettu takaus tai muu vakuus, jota ei ole edellytetty silloin kuin takausta on annettu, voidaan tällainen myöhemmin annettu takaus tai vakuus vapauttaa ilman ensimmäisen takaajan suostumusta. Tällöinhän ensimmäisen takaajan takausvastuu ei kasva alun perin sovitusta, koska toiset takaukset tai vakuudet on annettu vasta sen jälkeen kun ensimmäisen takaajan vastuusta on jo sovittu.

Lisäksi on muistettava, että itse velallisen vapauttaminen vastuusta vapauttaa myös takaajan vastuusta. Takaajalta ei nimittäin voida vaatia suorituksia enempää kuin päävelan velalliselta. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin velat, joiden ehtoja on muutettu yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksen yhteydessä sovitussa velkajärjestelyssä, konkurssissa tehdyssä sovinnossa tai päätöksellä, jonka kuolinpesän pesänselvittäjä on tehnyt tilanteessa, jossa kuolinpesän varat eivät riitä kaikkien kuolinpesän velkojen maksuun. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa