Minilex - Lakipuhelin

Toissijainen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toissijainen takaus on määritelty laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) takaukseksi, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta. Toissijaiseksi tarkoitettu takaus on takaajalle paljon riskittömämpi kuin omavelkainen takaus. Tämän vuoksi takauslaki määrää takauksen olevan epäselvässä tilanteessa toissijaiseksi annettu takaus. Takauksen osapuolet voivat sisällyttää takaussitoumukseen merkinnän takauksen toissijaisuudesta jos haluavat, mutta toissijaisesta takauksesta sopiminen onnistuu myös vain jättämällä takaustyyppi sopimatta.

Toissijaisen takauksen antanut takaaja joutuu velan maksumieheksi vasta, kun päävelka on erääntynyt ja kun jokin viranomainen on todennut varsinaisen velallisen olevan maksukyvytön. Takauslaki mainitsee neljä tilannetta, jossa päävelallinen on sillä tavalla todistetusti varaton, että velkoja pystyy vaatimaan rahaa toissijaiselta takaajalta.

  1. Ulosottoviranomainen on todennut, ettei velallisella ole tarpeeksi omaisuutta velan maksamiseksi.
  2. Tuomioistuin on asettanut velallisen konkurssiin.
  3. Tuomioistuin on määrännyt velallisen yksityishenkilön velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen menettelyyn.
  4. Velallista vastaan on viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä aloitettu muu maksukyvyttömyysmenettely, joka estää päävelan perimisen ulosottotoimin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lisätietoja toissijaisista takauksista saat muista Minilex-artikkeleista ja lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa