Minilex - Lakipuhelin

Solidaarinen eli yhteisvastuullinen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajien yhteisvastuu päävelallisen velasta

Solidaarisella takauksella tarkoitetaan yhteisvastuullista takausta. Kun samasta päävelasta on annettu useita takauksia eikä muuta ole sovittu, vastaa jokainen takaaja velkojalle koko päävelasta. Solidaarisessa takauksessa yhdelle velalle on siis annettu useita takauksia, eikä takausvastuun jakautumisesta ole sovittu erikseen. Tällöin oletetaan, että kaikki takaajat ovat antaneet takauksen koskien koko päävelkaa. Velkojan kannalta tilanne on hyvä, koska velkojalla on oikeus kääntyä kenen tahansa takaajan puoleen ja vaatia tältä koko suoritusta päävelasta. Edellytyksenä tietenkin on, ettei velkaa ole saatu perittyä varsinaiselta velalliselta ja että velka on erääntynyt, ellei takausta ole annettu omavelkaisena.

Takaajan vastuu on täysimääräistä

Yhteisvastuullinen takaus tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jokaisen takaajan vastuu on täysimääräistä, velkoja voi vaatia velkaa keneltä tahansa yhteisvastuullisista takaajista ja velan maksaneella takaajalla on oikeus periä kanssatakaajilta maksamastaan velasta se osuus, joka ylittää hänen oman osuutensa velkavastuusta. Mainittakoon vielä, että takaajilla on muutoinkin oikeus periä takaajina maksamansa summat velasta velalliselta, eli siltä henkilöltä, jonka velan he ovat taanneet. Tällöin merkitystä ei ole sillä, ylittääkö yhteisvastuullisen takaajan maksama summa hänen päälukunsa mukaisen määrän takausvastuusta.

Käytännössä takaussitoumus eli takauksesta tehty sopimus määrittelee sen, kuinka laajaa takaajan vastuu velallisen päävelasta on. Täysimääräinen vastuu ei automaattisesti tarkoita, että takaaja olisi vastuussa koko velallisen velasta. Takaussopimuksessa on voitu esimerkiksi sopia, että takaajat vastaavat velallisen 100 000 euron päävelasta 50 000 euron osalta. Päävelalla tarkoitetaan sitä velkaa, johon takaus liittyy. Yhteisvastuullinen takaus päättyy silloin, kun koko päävelka on tullut maksetuksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takaajien välisten vastuiden sovittaminen

Myös solidaarisen takauksen osalta on muistettava, että kun takauksen antajana on yksityishenkilö eli niin sanottu yksityistakaaja on luotonantajan selvitettävä tälle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Kun takaus annetaan yhteisvastuullisena tuleekin kiinnittää huomiota siihen, ettei vain se, että takauksen todetaan oleva yhteisvastuullista riitä täyttämään luotonantajalle säädettyä tiedonantovelvollisuutta. Onkin katsottu, että luotonantajan on tällöin myös selvitettävä, mitä yhteisvastuulla tarkoitetaan, miten takaajien vastuut sovitetaan yhteen yhteisvastuullisessa takauksessa sekä kerrottava, millainen regressi- eli takaisinsaantioikeus takaajalla on muita yhteisvastuullisia takaajia kohtaan tilanteessa, jos tämä on maksanut päävelkaa takausvastuunsa perusteella.

Takaajan regressioikeus

Yhteisvastuullisella takaajalla on regressi- eli takautumisoikeus, mikäli hän maksaa koko velan. Muiden takaajien tulee maksaa osuutensa velan maksaneelle takaajalle. Lisäksi takaajilla on regressioikeus myös päävelalliseen nähden. 

Lisätietoa erilaisista vakuus- ja takausjärjestelyistä löydät Minilexin artikkeleista. Lakimiehet auttavat sinua, kun kaipaat tarkempaa tietoa ja apua henkilökohtaisissa asioissasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa