Minilex - Lakipuhelin

Solidaarinen eli yhteisvastuullinen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajien yhteisvastuu päävelallisen velasta

Solidaarisella takauksella tarkoitetaan yhteisvastuullista takausta. Kun samasta päävelasta on annettu useita takauksia eikä muuta ole sovittu, vastaa jokainen takaaja velkojalle koko päävelasta. Solidaarisessa takauksessa yhdelle velalle on siis annettu useita takauksia, eikä takausvastuun jakautumisesta ole sovittu erikseen. Tällöin oletetaan, että kaikki takaajat ovat antaneet takauksen koskien koko päävelkaa. Velkojan kannalta tilanne on hyvä, koska velkojalla on oikeus kääntyä kenen tahansa takaajan puoleen ja vaatia tältä koko suoritusta päävelasta. Edellytyksenä tietenkin on, ettei velkaa ole saatu perittyä varsinaiselta velalliselta ja että velka on erääntynyt, ellei takausta ole annettu omavelkaisena.

Takaajan vastuu on täysimääräistä

Yhteisvastuullinen takaus tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jokaisen takaajan vastuu on täysimääräistä, velkoja voi vaatia velkaa keneltä tahansa yhteisvastuullisista takaajista ja velan maksaneella takaajalla on oikeus periä kanssatakaajilta maksamastaan velasta se osuus, joka ylittää hänen oman osuutensa velkavastuusta. Mainittakoon vielä, että takaajilla on muutoinkin oikeus periä takaajina maksamansa summat velasta velalliselta, eli siltä henkilöltä, jonka velan he ovat taanneet. Tällöin merkitystä ei ole sillä, ylittääkö yhteisvastuullisen takaajan maksama summa hänen päälukunsa mukaisen määrän takausvastuusta.

Käytännössä takaussitoumus eli takauksesta tehty sopimus määrittelee sen, kuinka laajaa takaajan vastuu velallisen päävelasta on. Täysimääräinen vastuu ei automaattisesti tarkoita, että takaaja olisi vastuussa koko velallisen velasta. Takaussopimuksessa on voitu esimerkiksi sopia, että takaajat vastaavat velallisen 100 000 euron päävelasta 50 000 euron osalta. Päävelalla tarkoitetaan sitä velkaa, johon takaus liittyy. Yhteisvastuullinen takaus päättyy silloin, kun koko päävelka on tullut maksetuksi.

Takaajien välisten vastuiden sovittaminen

Myös solidaarisen takauksen osalta on muistettava, että kun takauksen antajana on yksityishenkilö eli niin sanottu yksityistakaaja on luotonantajan selvitettävä tälle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Kun takaus annetaan yhteisvastuullisena tuleekin kiinnittää huomiota siihen, ettei vain se, että takauksen todetaan oleva yhteisvastuullista riitä täyttämään luotonantajalle säädettyä tiedonantovelvollisuutta. Onkin katsottu, että luotonantajan on tällöin myös selvitettävä, mitä yhteisvastuulla tarkoitetaan, miten takaajien vastuut sovitetaan yhteen yhteisvastuullisessa takauksessa sekä kerrottava, millainen regressi- eli takaisinsaantioikeus takaajalla on muita yhteisvastuullisia takaajia kohtaan tilanteessa, jos tämä on maksanut päävelkaa takausvastuunsa perusteella.

Takaajan regressioikeus

Yhteisvastuullisella takaajalla on regressi- eli takautumisoikeus, mikäli hän maksaa koko velan. Muiden takaajien tulee maksaa osuutensa velan maksaneelle takaajalle. Lisäksi takaajilla on regressioikeus myös päävelalliseen nähden. 

Lisätietoa erilaisista vakuus- ja takausjärjestelyistä löydät Minilexin artikkeleista. Lakimiehet auttavat sinua, kun kaipaat tarkempaa tietoa ja apua henkilökohtaisissa asioissasi.

 

Yhteenveto

 • Takaajien yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että jos useat takaajat ovat antaneet takauksen samalle päävelalle, jokainen takaaja vastaa koko velasta.
 • Takaajien yhteisvastuu voi olla edukasta velkojalle, joka voi vaatia maksua keneltä tahansa takaajista, kunhan velallinen ei ole maksanut velkaa ja velka on erääntynyt.
 • Takaajan vastuun laajuus määräytyy takaussopimuksen ehdoilla, jotka voivat rajoittaa takauksen määrää.
 • Yksityiset takaajat edellyttävät lainanantajalta selkeää tietoa takauksen laajuudesta sekä takaajien oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Jos takaaja maksaa koko velan, hänellä on takautumis- eli regressioikeus muita takaajia vastaan ​​heidän osuutensa velasta.

 

Summary in English

 • Joint liability of guarantors means that if several guarantors have given a guarantee for the same main debt, each guarantor is responsible for the entire debt.
 • The joint liability of the guarantors can be advantageous for the creditor, who can demand payment from any of the guarantors, as long as the debtor has not paid the debt and the debt is due.
 • The extent of the guarantor's liability is determined by the terms of the guarantee agreement, which may limit the amount of the guarantee.
 • Private guarantors require clear information from the lender about the scope of the guarantee and the guarantors' rights and obligations.
 • If the guarantor pays the entire debt, he has the right of recourse against the other guarantors for their share of the debt.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Kuinka monta takaajaa voi olla?

Takaajien lukumäärälle ei ole annettu tiettyä lukua, joten takaajia voi olla useampi.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]