Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja yrityssaneeraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takausta ja yrityssaneerausta koskevat säännöt ovat linjassa silloin, kun yritystoimintaa harjoittavan velalliseen kohdistuu yrityssaneerausmenettely ja tämän velallisen jotakin velkaa turvaa takaus. Takauksen ja yrityssaneerauksen suhde on sekä lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) että lain yrityksen saneerauksesta (yrityssaneerauslaki) sääntelemä.

Takauslaissa määrätään lähinnä yrityssaneerauksen vaikutuksista takaajan vastuulle. Laki sisältää seuraavat säännöt.

Yrityssaneerauslaki sääntelee puolestaan velallisen yksittäistä velkaa turvaavan takauksen vaikutuksesta lain mukaiselle velkajärjestelylle. Tätä suhdetta koskee seuraavat yrityssaneerauslain määräykset.

Yrityssaneerausmenettelyn alkaminen ei estä saneerausvelan perimistä takaajalta eikä irtisanomasta tai muuten eräännyttämästä velkaa takaajan osalta, jos takaussitoumus on annettu liike- tai siihen rinnastettavassa toiminnassa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Suorituksen vaatiminen takaajalta ei edellytä velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa. Jos takaajana on muu kuin liiketoiminnassa takauksen antanut henkilö, yrityssaneerauslain saneerausvelan perintä- ja ulosmittauskieltoa koskevat säännökset koskevat myös velan perimistä takaajalta.

Saneerausohjelmassa määrättäviin toimenpiteisiin ja järjestelyihin liittyen: jos joku on takaussitoumuksen perusteella vastuussa tietystä velasta, ohjelmassa tulee määrätä myös kyseisen henkilön maksuvelvollisuudesta velkojalle.

Jos luonnollinen henkilö on muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa antanut velallisen velasta takaussitoumuksen, hänelle voidaan hänen vaatimuksestaan vahvistaa saneerausmenettelyn yhteydessä takausvastuun järjestely siten kuin yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa säädetään. Mikäli velkaa ei ole menettelyn aikana peritty liiketoiminnassa takauksen antaneelta takaajalta, velkoja voi velkajärjestelyn estämättä periä saatavansa takaajalta velan aikaisempien ehtojen mukaisesti.

Jos haluat paremmin tilanteeseesi sopivaa tietoa takauksen ja yrityssaneerauksen yhteen lomittumisesta, ota yhteyttä lakimieheemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa