Minilex - Lakipuhelin

Takaajalle annettavat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan Oikeus Tietoihin Velallisen Taloudellisesta Asemasta

Ennen takaussitoumuksen solmimista takaajalla on oikeus saada monipuolista tietoa, joka liittyy takaukseen. Nämä tiedot ovat keskeisiä takaajan arvioidessa takaukseen liittyviä riskejä.

Takaus on sitoumus, jossa sitoumuksen antaja (takaaja) sitoutuu vastuuseen kolmannen osapuolen (velallisen) velasta. Takaus on yksi vakuusmuodoista, ja takaaja voi siten joutua maksuvelvolliseksi toisen henkilön velasta, mikäli alkuperäinen velallinen ei kykene tai halua maksaa velkaansa. Takaajan oikeus saada tietoa takauksesta ja velallisen taloudellisesta tilanteesta on tärkeä, jotta hän voi tehdä informoidun päätöksen takaajaksi ryhtymisestä.

Tiedonantovelvollisuus ennen takauksen antamista

Ennen takauksen antamista luotonantajan on selvitettävä velallisen taloudellinen asema. Tästä syystä luotonantajan on ilmoitettava takaajalle kirjallisesti takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Edellä mainittujen lisäksi takaajalle on kerrottava ennen takauksen antamista sellaisista velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä takaajalle. Jos nämä tiedot annetaan kirjallisesti, ne on annettava viimeistään päivä ennen takauksen antamista.

Tiedonantovelvollisuus takauksen voimassa ollessa

Luotonantajan (pankin) tulee ilmoittaa takaajalle päävelan maksamaton määrä kuuden kuukauden välein, jollei muuta ole sovittu. Mikäli pankki laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa ja sen voidaan katsoa vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan kohtuullistaa.

Takaajan Oikeus Saada Tietoja

Takaajalla on oikeus saada pankilta pyydettäessä päävelkaa koskevia tietoja. Pankin on pyynnöstä ilmoitettava velallisen sitoumuksista sekä muista velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Pankin tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaisia tietoja, jotka ovat pankin tiedossa ja jotka voidaan ilmoittaa takaajalle ilman erityisiä selvitystoimenpiteitä. Takaajalla on oikeus ja velvollisuus antaa kohtuullinen korvaus pankille tietojen luovuttamisen kohtuullisista kustannuksista.

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Takaajalla on oikeus saada tietoja velallisen maksukyvystä sekä taloudellisesta tilasta

- Takaajalla on oikeus saada tietoja päävelan liitännäiskustannuksista

- Pankilla on tietyin edellytyksin tiedonantovelvollisuus takaajalle

- Tiedot takauksesta helpottavat takaajan päätöstä ryhtyä takaajaksi

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]