Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja yksityishenkilön velkajärjestely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Mikäli velallinen on päässyt yksityishenkilön velkajärjestelyyn, laaditaan velalliselle maksuohjelma. Henkilön ollessa velkajärjestelyssä voidaan järjestelyn piiriin kuuluvien velkojen maksuaikataulua muuttaa, alentaa jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuutta, alentaa maksamatta olevan velan määrää sekä poistaa velan maksuvelvollisuus kokonaan.

Lisäksi voidaan määrätä, että velallisen tekemät maksusuoritukset luetaan ensin velan pääoman ja vasta sen jälkeen luottokustannusten lyhennykseksi. Velkojien aseman turvaamiseksi on kuitenkin säädetty, ettei velkajärjestely vaikuta velallisen velasta annettuun takaukseen.

Velkajärjestelyn johdosta velkoja voi vaatia suoritusta takaajalta

Velkajärjestelyn alkaminen ei näin ollen estä velkojaa perimästä velkaa velan taanneelta takaajalta. Velan taannut takaaja on näin ollen vastuussa takaamastaan lainasta antamansa takaussitoumuksen mukaisesti. Tämä on varsin ymmärrettävää, onhan takaus annettu nimenomaan siltä varalta, ettei velallinen kykene maksamaan velkaansa.

Takaajalle syntyy takautumisoikeus suhteessa velalliseen

Jos takaaja joutuu maksamaan velallisen velan, saa hän takautumisoikeuden eli ns. regressioikeuden velkajärjestelyssä olevaan velalliseen nähden. Takaajalla on toisin sanoen oikeus saada velalliselta se määrä, jonka hän on takaajana velasta maksanut. On kuitenkin muistettava, että tätä takautumisoikeutta on rajoitettu. Takaaja voi saada takautumisoikeutensa perusteella velalliselta vain sen verran suorituksia, kuin velallinen maksuohjelman mukaan on velvollinen maksamaan varsinaiselle velkojalle.

Takaajan maksujärjestely

Myös takaaja voi hakea tuomioistuimelta erillistä takausvastuun järjestelyä. Tämä on mahdollista, jos takaaja on tullut takaussitoumuksen perusteella maksuvelvolliseksi eikä kykene maksamaan velkaansa viivytyksettä ilman, että hänen täytyisi muuttaa rahaksi kohtuullista tarvetta vastaava omistusasuntonsa tai muuta perusturvaansa.

Lisäksi edellytetään, että takaajana on yksityishenkilö, joka on antanut takauksen muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa. Tällöin takaajan takausvelalle voidaan vahvistaa maksuohjelma ja takausvelan maksuaikaa pidentää. Jos takaaja on maksukyvytön, hän voi hakeutua myös tavalliseen yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

Lisätietoa sekä takauksesta että yksityishenkilön velkajärjestelystä löydät Minilexin artikkeleista. Käänny lakimiespuhelimen puoleen, mikäli kaipaat apua henkilökohtaisissa asioissasi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]