Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja korkojen vähennyskelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksen korot ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jossa takaaja sitoutuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön velasta. Mikäli velallinen ei syystä tai toisesta halua tai pysty maksamaan velkaansa velkojalle, voi velkoja kääntyä takaajan puoleen ja vaatia tältä maksusuoritusta. 

Takausvelan korkojen vähennyskelpoisuudesta säädetään tuloverolaissa. Lain mukaan takaaja voi vähentää verotuksessa sitoumuksensa, eli takauksen, perusteella suorittamansa velan tai sen suorittamista varten ottamansa velan korot. Velkojen korot ovat vähennyskelpoisia päävelallisen maksukyvyttömäksi toteamishetkestä alkaen.

Kriteeri sille, että takaaja voi vähentää velan korot, on se, että päävelallinen olisi voinut vähentää korot omaan elinkeinotoimintaansa tai maatalouteen kohdistuvina korkoina. Tämä kriteeri rajaa vähennyskelpoisuuden ulkopuolelle muunlaisten velkojen, kuten asuntolainojen, korot. Korkovähennys kohdennetaan samalle verovuodelle, jona korot on tosiasiallisesti maksettu.

 

Vinkit

- Takaajalla on oikeus vähentää takaussitoumuksensa perusteella velan tai velan korot, jotka ovat kertyneet siitä alkaen, kun päävelallinen on todettu maksukyvyttömäksi

- Korkojen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on se, että alkuperäisellä velallisella olisi ollut oikeus näiden korkojen vähentämiseen elinkeino- tai maataloustoimintaan kohdistuvina korkoina

 

Varoitukset

- Takausvelan korot ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia

- Tuloverolaissa on määritelty tiukat ehdot sille, millä edellytyksillä takaaja voi vähentää suorittamansa korot verotuksessaan

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa