Minilex - Lakipuhelin

Takauksen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksella takaaja lupautuu vastuuseen velallisen velasta

Lähtökohtaisesti takauksen sisällöstä päättävät takauksen osapuolet (takaaja ja päävelan velkoja) kulloisenkin takauksen olosuhteiden määräämällä tavalla. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) sisältää sääntelyä takaussuhteen sisällöstä heikomman osapuolen – eli takaajan – suojaksi. Nämä takauksen sisältöä koskevat säännöt ovat voimassa, jos takauksen osapuolet eivät muuta sovi. Takauksen sisältö määrää sen, mistä takaustyypistä on kyse. Takauslaki sisältää enemmän ja pakottavampaa sääntelyä takauksen sisällöstä yksityisten takausten ja yleistakausten osalta. Tämä johtuu heikomman osapuolen suojaamisen ja kohtuuttomien oikeussuhteiden ehkäisemisen periaatteista. Seuraavaksi tässä artikkelissa käsitellään takauksen sisältöä käsittelevän takauslain 2. luvun pykälistä keskeisimmät.

Takaajan vastuun sisältöä käsittelevä takauslain pykälä sisältää kolme sääntöä:

  1. Jollei takausta ole annettu omavelkaisena takauksena tai takauksen sisällöstä ole muuta sovittu, takaus katsotaan annetuksi toissijaisena takauksena.
  2. Yksityistakaajan luotonantajalle antama takaus on täytetakaus, jos päävelka on myönnetty pääasiallisesti asunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkimista tai kunnostamista varten ja kyseinen omaisuus on päävelan vakuutena.
  3. Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia eikä muuta ole sovittu, kukin takaaja vastaa velkojalle koko päävelasta.

Takaajan vastuuta päävelan liitännäiskustannuksista koskee sääntö, jonka mukaan takaus katsotaan annetuksi velan pääomasta, jollei ole sovittu, että takaus koskee myös korkoa tai muita liitännäiskustannuksia.

Yleistakausten sisällöstä laki määrää monessakin eri pykälässä. Yleistakauksessa on määrättävä takaajan vastuun rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika. Jos näin ei tehdä, takaaja vastaa vain sellaisista pääveloista, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat syntyneet ennen takauksen antamista ja olivat tuolloin takaajan tiedossa. Näistä säännöksistä ei voida poiketa takaajan vahingoksi silloin, kun takaajana on luonnollinen henkilö (eli tavallinen ihminen). Toiseksi takaaja voi yleistakauksen voimassaoloaikana määrätä ajankohdan, jonka jälkeen syntyvistä pääveloista hän ei vastaa.

Takauksen sovittelu

Tärkein yksityisen takauksen sisällön laintasoisista kontrollointikeinoista on mahdollisuus tällaisen takauksen sovitteluun. Takauslain mukaan yksityistakaajan vastuuta luotonantajalle voidaan sovitella, jos

  1. takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden ja
  2. luotonantaja takausta annettaessa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta.

Sovittelussa otetaan huomioon takaajan ikä, hänen maksukykynsä sekä muut olosuhteet takausta annettaessa ja sen jälkeen.

Näiden takauksen sisältöä koskevien olennaisten sääntöjen lisäksi takauslain 2. luku sisältää pykälät päävelan ehtojen muuttamisen, velkojan vaihdoksen ja takaajan aseman muuttumisen vaikutuksista takauksen sisältöön. Lisäksi luvussa on pykälä yleistakaajan vastuun säilymisestä velkojayrityksen yhteisömuodon ja -rakenteen muutostilanteissa sekä yleistakaajan vastuun lakkaamisesta velallisyrityksen yhteisömuodon ja -rakenteen muutostilanteissa.

Lisätietoa takauksen sisällöstä ja sitä sääntelevän takauslain 2. luvun soveltamisesta saat lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]