Minilex - Lakipuhelin

Takauksen erääntyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksen erääntyminen tarkoittaa takaajan maksuvelvollisuuden realisoitumista 

Kun takaus erääntyy maksettavaksi, voi velkoja vaatia takaajaa maksamaan toisen henkilön velan. Takauksen erääntyminen tarkoittaa siis sitä, että takaaja voi joutua takaamansa velan maksumieheksi. Takauksen erääntymisen ehdot riippuvat osapuolten valitsemasta takaustyypistä. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) sääntelee eri takaustyyppien erääntymistä 5. luvussaan, jonka otsikko on päävelan periminen takaajalta.

Vaikeimmin täyttyvät takauksen erääntymisen ehdot ovat täytetakauksessa, kun taas omavelkainen takaus erääntyy suhteellisen helposti. Tässä artikkelissa esitellään seuraavaksi omavelkaisen takauksen erääntyminen, toissijaisen takauksen erääntyminen ja täytetakauksen erääntyminen.

Omavelkaisen takauksen erääntyminen

Omavelkainen takaus erääntyy samaan aikaan kuin päävelkakin. Tämä tarkoittaa sitä, että velkoja saa vaatia takaajalta maksua heti, kun velallisen maksu ei saavu velkojalle ajoissa. Huomattavaa on, ettei tällainen ensisijaisen takauksen erääntyminen edellytä velallisen maksukyvyttömyyttä tai edes sitä, että velkoja on yrittänyt vaatia velkaa ensin velalliselta. Takauslain omavelkaisen takauksen määritelmän ilmaisu ”takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen” tarkoittaa juuri tätä helppoa erääntymistä.

Toissijaisen takauksen erääntyminen

Toissijaisen takauksen erääntyminen edellyttää päävelan erääntymistä ja sitä, että jokin pykälässä kuvailtu tilanne on käsillä. Nämä toissijaisen takauksen erääntymisen tilanteet ovat:

  1. ulosottoviranomainen on todennut, ettei velallisella ole tarpeeksi ulosmittauskelpoisia varoja koko päävelan suorittamiseksi,
  2. tuomioistuin on asettanut velallisen konkurssiin;
  3. tuomioistuin on vahvistanut velallisen yksityishenkilön velkajärjestelyn tai yrityksen saneerauksen alkamista tarkoittavan maksu- tai saneerausohjelman,
  4. tuomioistuin tai jokin viranomainen on tehnyt päätöksen muun maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta velallista vastaan ja tämä päätös estää päävelan perimisen ulosottotoimin.

Toissijaisen takauksen erääntyminen vaatii aina jonkinlaista velallisen varattomuuteen liittyvää viranomaisen päätöstä. Tämä tekee toissijaisen takauksen antaneen takaajan asemasta varsin turvatun suhteessa takauksen erääntymiseen.

Täytetakauksen erääntyminen

Takauksen erääntyminen on vaativinta täytetakauksessa. Täytetakaus nimittäin erääntyy vasta päävelan eräännyttyä ja,

  1. kun samaa velkaa turvaava vakuus on myyty,
  2. kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este, tai
  3. kun takaaja on päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittanut velkojalle, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä.

Täytetauksen erääntymistä koskevassa pykälässä vakuudella tarkoitetaan lähinnä panttia tai muuta myymiskelpoista vakuutta. Myös velan vaatiminen ensisijaisesti velallisen maksettavaksi on piilevänä edellytyksenä täytetakauksen erääntymiselle, sillä vakuuden myyminen edellyttää sitä. Vaikka täytetakauksen antanut joutuisikin maksamaan velkaa takauksensa perusteella, hän vastaa vain siitä velan jäännösosasta, joka jää jäljelle, kun vakuudesta saatu myyntihinta on vähennetty päävelan määrästä. Vakuuden myynnin voivat estää esimerkiksi siihen kohdistuvat muut panttisaamiset ja ulosottokaaren mukainen erottamisetu. Erottamisedusta seuraa, että velalliselta, joka on luonnollinen henkilö, ei saa ulosmitata tiettyjä hänelle erityisen tärkeitä esineitä, kuten esimerkiksi koti-irtaimistoa tai työvälineitä. Ulosottokaaressa on lista erottamisedun kattamasta omaisuudesta.

Jos haluat tietää lisää esimerkiksi tässä artikkelissa mainituista takaustyypeistä, lue lisää takausta käsitteleviä Minilex-artikkeleita tai ota yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa