Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeus velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan oikeudet velallisen velkajärjestelyssä 

Velkajärjestelyn tarkoituksena on tervehdyttää velallisen taloudellinen maksukyky sekä avustaa häntä selviytymään veloistaan. Järjestely tulee vain velkajärjestelyn piiriin joutuneen velallisen hyväksi. Velkajärjestelyssä järjestellyn velan vakuudet eivät lakkaa järjestelyn seurauksena, vaikka velkajärjestelyn perustana oleva maksuohjelma hyväksyttäisiinkin ja pantaisiin täytäntöön.

Näin ollen esimerkiksi takaaja on velvollinen maksamaan koko velan, johon takaaja on sitoutunut. Koko velka tulee takaajan maksettavaksi siinäkin tapauksessa, että päävelallisen velvollisuutta maksaa velkaa velkojille olisi soviteltu. Vahvistettu maksuohjelma tulee siten alkuperäisen velvoitteen tilalle vain velkojan ja velallisen välisessä suhteessa. Takaajan asema määräytyy hänen antaman sitoumuksensa perusteella. Takaajalla on oikeus vaatia velallisen maksuohjelman keston pidentämistä, jos takaajalla on velalliseen nähden takautumis- eli regressioikeus.

Takaajan takausvastuu säilyy ennallaan

Mikä sitten on syy siihen, että takaajan asema ei muutu päävelallisen aseman muuttuessa? Syynä on vakuuden eli takauksen luonne. Takaus on annettu päävelallisen maksukyvyttömyyden varalle. Kun velkajärjestely aloitetaan, velallinen osoittautunut kyvyttömäksi maksamaan velkansa ja siten maksukyvyttömäksi.

Kyse on siis juuri siitä tilanteesta, jonka varalta takaus on annettu. Jos päävelallinen ei kykene maksamaan velkaansa, velkojan on käytettävä vakuutta saadakseen suorituksen saatavalleen.

Takaajan regressioikeus

Velkajärjestely vaikuttaa kuitenkin takaajan niin sanottuun regressioikeuteen eli oikeuteen vaatia maksamansa velan määrää päävelalliselta. Olisi kohtuutonta velkajärjestelyn tarkoituksen kannalta, että takaaja saisi regressioikeuden velallisselvityksessä olevaa velallista vastaan siten, että takaaja voisi periä koko saatavan päävelalliselta velkajärjestelyn päätyttyä. Takaaja saa siten regressioikeuden järjestelyssä olevan velan osalta vain siihen määrään, mitä velallinen on maksuohjelman perusteella suorittamaan velkojille.

Esimerkkitilanne: velallinen on velkaa velkojalle 20 000 euroa ja maksuohjelmassa suoritettavaksi määräksi vahvistetaan 17 000 euroa. Velallinen ei kuitenkaan kykene suoriutumaan maksuohjelman mukaisista suorituksista. Velkoja kääntyy takaajan puoleen ja vaatii häneltä 20 000 euroa. Takaaja voi tällöin periä takaisin päävelalliselta ainoastaan 17 000 euroa.

Lakimiehemme neuvovat lisää takaajan asemaan liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa