Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeus periä velalliselta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajan oikeutta periä maksamaansa rahamäärää velalliselta kutsutaan nimellä takautumissaatava. Jos takaaja maksaa takaamaansa velkaa osittain tai kokonaan, hänelle syntyy oikeus vaatia velalliselta korvausta suorittamastaan päävelasta. Päävelalla tarkoitetaan velallisen alkuperäistä velan määrää, jolle takaus on annettu. Liitännäisvelkoja puolestaan ovat esimerkiksi päävelasta aiheutuneet korkovelat. Maksetut liitännäisvelat jäävät pääsääntöisesti perimisoikeuden ulkopuolelle.

Takaajan oikeus saada velalliselta maksu takautumissaatavastaan alkaa, kun takaaja on maksanut päävelkaa. Tämä perimisoikeus ei kuitenkaan ala ennen päävelan eräpäivää. Takaajalla on myös oikeus viivästyskoron saamiseen, jota aletaan laskea siitä lukien, kun takaajalle syntyy perimisoikeus. Viivästyskoron maksuvelvollisuudesta voidaan myös päättää toisin sopimuksella.

Takaajan takautumissaatava velalliselta vanhentuu samalla tavoin kuin päävelka. Takautumissaatava kuitenkin vanhentuu aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun takaaja sai oikeuden periä takautumissaatavan velalliselta. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, ota yhteyttä lakimieheemme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa