Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeus periä velalliselta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takautumisoikeus eli takaajan oikeus periä suoritettu maksu velalliselta

Takaajan oikeutta periä maksamaansa rahamäärää velalliselta kutsutaan nimellä takautumissaatava. Jos takaaja maksaa takaamaansa velkaa osittain tai kokonaan, hänelle syntyy oikeus vaatia velalliselta korvausta suorittamastaan päävelasta. Päävelalla tarkoitetaan velallisen alkuperäistä velan määrää, jolle takaus on annettu.

Liitännäisvelkoja puolestaan ovat esimerkiksi päävelasta aiheutuneet korkovelat. Maksetut liitännäisvelat jäävät pääsääntöisesti perimisoikeuden ulkopuolelle. Takaajan takautumisoikeudesta ei tarvitse sopia erikseen, sillä oikeus on aina voimassa takaajan hyväksi. Takautumisoikeus tunnetaan myös nimellä regressioikeus. 

Takautumisoikeus alkaa takaajan maksettua päävelkaa

Takaajan oikeus saada velalliselta maksu takautumissaatavastaan alkaa, kun takaaja on maksanut päävelkaa. Tämä perimisoikeus ei kuitenkaan ala ennen päävelan eräpäivää. Takaajalla on myös oikeus viivästyskoron saamiseen, jota aletaan laskea siitä lukien, kun takaajalle syntyy perimisoikeus. Viivästyskoron maksuvelvollisuudesta voidaan myös päättää toisin sopimuksella.

Takaajan takautumissaatava velalliselta vanhentuu samalla tavoin kuin päävelka. Takautumissaatava kuitenkin vanhentuu aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun takaaja sai oikeuden periä takautumissaatavan velalliselta. 

Vinkit

- Takaajalla on maksumieheksi jouduttuaan oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta

- Takaajalla on lain mukaan oikeus periä myös viivästyskorkoa velalliselta

- Takautumisoikeus turvaa takaajan oikeutta saada suorittamansa maksu velalliselta takaisin 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa