Minilex - Lakipuhelin

Takaajan maksuhäiriömerkintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa häiriötä maksamisessa eli kyseessä on siis rekisterimerkintä, joka kuvastaa yksityishenkilön pitkittynyttä maksulaiminlyöntiä. Takaajalla oleva maksuhäiriömerkintä ei ole lain mukaan este takauksen antamiselle. Luottotiedoton henkilö voi siis ryhtyä takaajaksi, jos velkoja suostuu tähän.

Käytännössä henkilöitä, joilla on ennestään maksuhäiriömerkintä, ei hyväksytä takaajiksi. Takauksen tarkoituksena on varmistaa, että velkoja saa velan perittyä, minkä vuoksi velkojan edun kannalta ei usein ole järkevää hyväksyä henkilöä takaajaksi, joka on jo ennestään todettu maksukyvyttömäksi. Mikään laki ei kuitenkaan estä hyväksymästä takaajaksi henkilöä, jolla on maksuhäiriömerkintä.

Jos takaajaksi hyväksytään henkilö, jolla on maksuhäiriömerkintä, takaajan vastuun sovittelu tulee kuitenkin helpommin sovellettavaksi. Takaajan vastuuta voidaan nimittäin sovitella, jos takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden ja luotonantaja takausta annettaessa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta. Takaajan maksuhäiriömerkintä on ehdottomasti osoitus siitä, että takaajalla ei mahdollisesti ole mahdollisuuksia suoriutua velasta, minkä vuoksi takauksen sovittelu tulee normaalia helpommin kyseeseen tällaisissa tilanteissa. Koska laissa asetetaan luotonantajalle tietty velvollisuus hankkia tietoa takaajasta, voi sovittelu tulla kyseeseen, vaikka velkoja ei ole ollut tietoinen takaajan maksuhäiriömerkinnästä. Velkojan edun mukaista olisikin aina varmistaa takaajan maksukyky ennen takaussopimuksen tekemistä.

Maksuhäiriö ei siis täten estä takaussitoumuksen antamista, mutta velkojan edun mukaista ei ole hyväksyä tällaista henkilöä velan takaajaksi. Lisää tietoa asiasta saat lakipuhelimestamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa